αγγλική μετάφραση του όρου «रहना»

HI

«रहना» Αγγλικά μετάφραση

रहना [rehna] {ρ.}
रहना [rehna] {μεταβ.ρ.}
रहना [rehna] {αμεταβ.ρ.}

HI रहना [rehna] {ρήμα}