Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Έναρξη

Kopyala
Kopiera
Kes
Klipp ut
Yapıştır
Klistra in
Kalın
Fetstil
İtalik
Kursivstil
Alt çizgi
Stryka under
Yazı tipi
Teckensnitt
Yazı tipi boyutu
Teckenstorlek
Filtre
Filtrera
A'dan Z'ye sırala
Sortera A till Ö
Hücre
Cell
Biçim Boyacısı
Överför formattering
Doldur
Fyll
Kenarlıklar
Kantlinjer

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Κουμπιά Office

Yeni
Nytt
Açık
Öppna
Kaydet
Spara
olarak kaydet
Spara som
Yazdır
Skriv ut
Geri al
Ångra
Tekrar yap
Gör om
Sok
Infoga
Sil
Ta bort
Tekrar adlandır
Ändra namn
Değiştir
Ersätt
Kapat
Stäng
İptal et
Avbryt
Sıra
Rad
Sütun
Kolumn
Baskı Önizleme
Förhandsgranska utskrift
Kiçült
Minimera
Yeniden yapılandır
Återställ

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Εισαγωγή

Tablo
Tabell
Resim
Bild
Grafik
Diagram
Metin kutusu
Textruta
Üstbilgi & Altbilgi
Sidhuvud och sidfot
Şekil
Forma
Sayfa Sonu
Sidbrytning

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Διάταξη σελίδας

Sekme
Flik
Boşluklar
Marginaler
Baskı Alanını Ayarla
Ange utskriftsområde

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Αναφορές

Dipnot Gir
Infoga fotnot
İçerik Gir
Infoga index

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Ανασκόπηση

Heceleme & Gramer
Språkkontroll
Dili ayarla
Ange språk
Çevir
Översätt
Kelime Sayısı
Antal ord
Balonlar
Pratbubblor

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Προβολή

Cetvel
Linjal