Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Έναρξη

Kopiera
Copiar
Klipp ut
Cortar
Klistra in
Pegar
Fetstil
Negrita
Kursivstil
Cursiva
Stryka under
Subrayar
Teckensnitt
Fuente
Teckenstorlek
Tamaño de fuente
Filtrera
Filtro
Sortera A till Ö
Ordenar de A a Z
Cell
Celda
Överför formattering
Copiar formato
Fyll
Relleno
Kantlinjer
Bordes

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Κουμπιά Office

Nytt
Nuevo
Öppna
Abrir
Spara
Guardar
Spara som
Guardar como
Skriv ut
Imprimir
Ångra
Deshacer
Gör om
Rehacer
Infoga
Insertar
Ta bort
Eliminar
Ändra namn
Cambiar nombre
Ersätt
Reemplazar
Stäng
Cerrar
Avbryt
Cancelar
Rad
Fila
Kolumn
Columna
Förhandsgranska utskrift
Vista previa de impresión
Minimera
Minimizar
Återställ
Restaurar

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Εισαγωγή

Tabell
Tabla
Bild
Imagen
Diagram
Gráfico
Textruta
Cuadro de texto
Sidhuvud och sidfot
Encabezado y pie de página
Forma
Forma
Sidbrytning
Salto de página

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Διάταξη σελίδας

Flik
Pestaña
Marginaler
Márgenes
Ange utskriftsområde
Establecer área de impresión

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Αναφορές

Infoga fotnot
Insertar nota al pie
Infoga index
Insertar índice

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Ανασκόπηση

Språkkontroll
Ortografía y gramática
Ange språk
Configuración de idioma
Översätt
Traducir
Antal ord
Contar palabras
Pratbubblor
Globos

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Προβολή

Linjal
Regla