Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Έναρξη

Copiar
Másolás
Recortar
Kivágás
Colar
Beillesztés
Negrito
Félkövér
Itálico
Dőlt
Sublinhado
Aláhúzás
Fonte
Betűtípus
Tamanho de fonte
Betűméret
Filtro
Szűrő
Ordenar de A a Z
Rendezési sorrend A-Z
Célula
Cella
Pincel de formatação
Formátum másolása
Preenchimento
Kitölt
Áreas
Szegélyek

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Κουμπιά Office

Novo
Új
Abrir
Megnyitás
Salvar
Mentés
Salvar como
Mentés mint
Imprimir
Nyomtatás
Desfazer
Visszavonás
Refazer
Mégis / Ismét
Inserir
Beszúrás
Deletar
Törlés
Renomear
Átnevezés
Substituir
Áthelyezés
Fechar
Bezárás
Cancelar
Törlés
Linha
Sor
Coluna
Oszlop
Visualização de Impressão
Nyomtatási nézet
Minimizar
Kicsinyítés
Restaurar
Visszaállítás

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Εισαγωγή

Tabela
Táblázat
Imagem
Kép
Gráfico
Diagram
Caixa de texto
Szövegdoboz
Cabeçalho & Rodapé
Fejléc és élőláb
Forma
Formátum
Quebra de página
Oldaltörés

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Διάταξη σελίδας

Guia
Lap / Fül
Margens
Margók
Definir área de impressão
Nyomtatási terület kijelölése

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Αναφορές

Inserir nota de rodapé
Lábjegyzet beszúrása
Inserir índice
Tárgymutató beszúrása

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Ανασκόπηση

Ortografia e gramática
Helyesírás és nyelvtan
Definir idioma
Nyelv beállítása
Traduzir
Fordítás
Contagem de Palavras
Szószám
Balões
Buborékok

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Προβολή

Régua
Vonalzó