Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Έναρξη

Kopiuj
Kopyala
Wytnij
Kes
Wklej
Yapıştır
Pogrubienie
Kalın
Kursywa
İtalik
Podkreślenie
Alt çizgi
Czcionka
Yazı tipi
Rozmiar czcionki
Yazı tipi boyutu
Filtr
Filtre
Sortuj od A do Z
A'dan Z'ye sırala
Komórka
Hücre
Malarz formatów
Biçim Boyacısı
Wypełnienie
Doldur
Obramowanie
Kenarlıklar

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Κουμπιά Office

Nowy
Yeni
Otwórz
Açık
Zapisz
Kaydet
Zapisz jako
olarak kaydet
Drukuj
Yazdır
Cofnij
Geri al
Ponów
Tekrar yap
Wstaw
Sok
Usuń
Sil
Zmień nazwę
Tekrar adlandır
Zamień
Değiştir
Zamknij
Kapat
Anuluj
İptal et
Wiersz
Sıra
Kolumna
Sütun
Podgląd wydruku
Baskı Önizleme
Minimalizuj
Kiçült
Przywróć
Yeniden yapılandır

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Εισαγωγή

Tabela
Tablo
Obraz
Resim
Wykres
Grafik
Pole tekstowe
Metin kutusu
Nagłówek/Stopka
Üstbilgi & Altbilgi
Kształt
Şekil
Podział strony
Sayfa Sonu

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Διάταξη σελίδας

Karta
Sekme
Marginesy
Boşluklar
Ustaw obszar wydruku
Baskı Alanını Ayarla

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Αναφορές

Wstaw przypis
Dipnot Gir
Wstaw indeks
İçerik Gir

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Ανασκόπηση

Pisownia i gramatyka
Heceleme & Gramer
Ustaw język
Dili ayarla
Przetłumacz
Çevir
Statystyka wyrazów
Kelime Sayısı
Dymki
Balonlar

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Προβολή

Linijka
Cetvel