Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Έναρξη

Kopi
Kopiuj
Klip
Wytnij
Indsæt
Wklej
Fed
Pogrubienie
Kursiv
Kursywa
Understreg
Podkreślenie
Skrifttype
Czcionka
Skriftstørrelse
Rozmiar czcionki
Filter
Filtr
Sortere A til Z
Sortuj od A do Z
Celle
Komórka
Format Maler
Malarz formatów
Fylde
Wypełnienie
Kanter
Obramowanie

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Κουμπιά Office

Ny
Nowy
Åben
Otwórz
Gem
Zapisz
Gem som
Zapisz jako
Print
Drukuj
Gøre om
Cofnij
Ændre
Ponów
Indsæt
Wstaw
Slet
Usuń
Omdøbe
Zmień nazwę
Erstatte
Zamień
Luk
Zamknij
Annullere
Anuluj
Række
Wiersz
Kolonne
Kolumna
Se print
Podgląd wydruku
Minimere
Minimalizuj
Genopret
Przywróć

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Εισαγωγή

Tabel
Tabela
Billede
Obraz
Skema
Wykres
Tekst Boks
Pole tekstowe
Sidehoved & Sidefod
Nagłówek/Stopka
Form
Kształt
Sidebrud
Podział strony

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Διάταξη σελίδας

Faneblad
Karta
Margener
Marginesy
Set print Område
Ustaw obszar wydruku

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Αναφορές

Indsæt Fodnote
Wstaw przypis
Indsæt Indeks
Wstaw indeks

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Ανασκόπηση

Stavning & Grammatik
Pisownia i gramatyka
Indstil sprog
Ustaw język
Oversæt
Przetłumacz
Ordoptælling
Statystyka wyrazów
Balloner
Dymki

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Προβολή

Lineal
Linijka