Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Υγεία

Υγεία - Έκτακτο περιστατικό

Υγεία - Στο γιατρό

Υγεία - Φαρμακείο

Υγεία - αλλεργίες