Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Υγεία

Υγεία - Έκτακτο περιστατικό

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
I need to go to the hospital.
Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
I feel sick.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
I need to see a doctor immediately!
Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
救命!(jiùmìng!)
Help!
Έκκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Call an ambulance!
Έκκληση για ασθενοφόρο

Υγεία - Στο γιατρό

这里疼。(zhèlǐ téng.)
It hurts here.
Ένδειξη πόνου
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
I have a rash here.
Ένδειξη εξανθήματος
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
I have a fever.
Ένδειξη πυρετού
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
I have a cold.
Ένδειξη κρυολογήματος
我咳嗽。(wǒ késòu.)
I have a cough.
Ένδειξη βήχα
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
I am tired all the time.
Ένδειξη κούρασης
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
I feel dizzy.
Ένδειξη ζαλάδας
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
I don't have any appetite.
Ένδειξη έλλειψης όρεξης για φαγητό
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
I can't sleep at night.
Ένδειξη έλλειψης ύπνου
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
An insect bit me.
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στο τσίμπημα κάποιου εντόμου
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
I think it's the heat.
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στη ζέστη
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
I think that I have eaten something bad.
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται σε κάτι που έχετε φάει
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
My _[body part]_ hurts.
Ένδειξη μέρος σώματος που πονάει
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
I can't move my _[body part]_.
Ένδειξη μέρος σώματος που δεν μπορεί να κινηθεί
…头…(…tóu…)
... head ...
μέρος σώματος
…胃…(…wèi…)
... stomach ...
μέρος σώματος
…手臂…(…shǒubì…)
... arm ...
μέρος σώματος
…腿…(…tuǐ…)
... leg ...
μέρος σώματος
…胸…(…xiōng…)
... chest ...
μέρος σώματος
…心脏…(…xīnzàng…)
... heart ...
μέρος σώματος
…喉咙…(…hóulóng…)
... throat ...
μέρος σώματος
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... eye ...
μέρος σώματος
…背…(…bèi…)
... back ...
μέρος σώματος
…脚…(…jiǎo…)
... foot ...
μέρος σώματος
…手…(…shǒu…)
... hand ...
μέρος σώματος
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... ear ...
μέρος σώματος
…肠…(…cháng…)
... bowels ...
μέρος σώματος
…牙…(…Yá…)
... tooth ...
μέρος σώματος
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
I have diabetes.
Ενημέρωση σχετικά με το διαβήτη σας
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
I have asthma.
Ενημέρωση σχετικά με το άσθμα σας
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
I have a heart condition.
Ενημέρωση σχετικά με την καρδιακή πάθηση σας
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
I'm pregnant.
Ενημέρωση σχετικά με την εγκυμοσύνη σας
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
How many times a day should I take this?
Ερώτηση σχετικά με τη δοσολογία ενός φαρμάκου
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Is it contagious?
Ερώτηση σχετικά με το αν η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους ανθρώπους
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Ερώτηση σχετικά με τη συνέχεια ορισμένων δραστηριοτήτων, παρά την ασθένειά σας
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Here are my insurance documents.
Επίδειξη εγγράφων ασφαλείας
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
I don't have health insurance.
Εξήγηση ότι δεν έχετε ασφάλεια υγείας
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
I need a sick note.
Αίτηση για χαρτί από γιατρό που επικυρώνει την κατάσταση υγείας σας.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
I feel a bit better.
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει βελτιωθεί
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
It has gotten worse.
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει χειροτερέψει
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
It's the same as before.
Ενημέρωση ότι η κατάστασή σας δεν έχει αλλάξει

Υγεία - Φαρμακείο

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
I would like to buy some___.
Αγορά συγκεκριμένου προϊόντος
止痛片(zhǐtòng piàn)
painkillers
Φάρμακο
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Φάρμακο
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirin
Φάρμακο
胰岛素(yídǎosù)
insulin
Φάρμακο
软膏(ruǎngāo)
ointment
Φάρμακο
安眠药(ānmiányào)
sleeping pills
Φάρμακο
卫生巾(wèishēng jīn)
sanitary pads
Ιατρικό προϊόν
消毒剂(xiāodú jì)
disinfectant
Ιατρικό προϊόν
创可贴(chuàngkětiē)
band aids
Ιατρικό προϊόν
绷带(bēngdài)
bandages
Ιατρικό προϊόν
避孕药(bìyùn yào)
birth control pills
Ιατρικό προϊόν
避孕套(bìyùn tào)
condoms
Άλλα προϊόντα
防晒霜(fángshài shuāng)
sun protection
Άλλα προϊόντα

Υγεία - αλλεργίες

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
I'm allergic to ___.
Ενημέρωση σχετικά με αλλεργίες
花粉(huāfěn)
pollen
αλλεργία
动物皮毛(dòngwù pímáo)
animal hair
Aλλεργία στα ζώα
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
bee stings/wasp stings
αλλεργία στα τσιμπήματα εντόμων
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
dust mites
Αλλεργία
霉菌(méijūn)
mold
Αλλεργία
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Αλλεργία
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Αλλεργία σε φάρμακα
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nuts/peanuts
Τροφική αλλεργία
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesame seeds/sunflower seeds
Τροφική αλλεργία
鸡蛋(jīdàn)
egg
Τροφική αλλεργία
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Τροφική αλλεργία
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
flour/wheat
Τροφική αλλεργία
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
milk/lactose/dairy
Τροφική αλλεργία
面筋(miànjīn)
gluten
Τροφική αλλεργία
大豆(dàdòu)
soy
Τροφική αλλεργία
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminous plants/beans/peas/corn
Τροφική αλλεργία
蘑菇(mógū)
mushrooms
Τροφική αλλεργία
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruit/kiwi/coconut
Τροφική αλλεργία
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ginger/cinnamon/coriander
Τροφική αλλεργία
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
chives/onions/garlic
Τροφική αλλεργία
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Τροφική αλλεργία