Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Υγεία

Υγεία - Έκτακτο περιστατικό

Devo andare in ospedale.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο
Non mi sento bene.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Ho bisogno di un dottore subito!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
Aiuto!
救命!(jiùmìng!)
Έκκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
Chiamate un'ambulanza!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Έκκληση για ασθενοφόρο

Υγεία - Στο γιατρό

Mi fa male qui.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Ένδειξη πόνου
Ho uno sfogo qui.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Ένδειξη εξανθήματος
Ho la febbre.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Ένδειξη πυρετού
Ho il raffreddore.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Ένδειξη κρυολογήματος
Ho la tosse.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Ένδειξη βήχα
Sono sempre stanco.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Ένδειξη κούρασης
Mi gira la testa.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Ένδειξη ζαλάδας
Non ho fame.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Ένδειξη έλλειψης όρεξης για φαγητό
Non riesco a dormire la notte.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Ένδειξη έλλειψης ύπνου
Un insetto mi ha punto.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στο τσίμπημα κάποιου εντόμου
Credo che sia il caldo.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στη ζέστη
Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται σε κάτι που έχετε φάει
Mi fa male il _[parte del corpo]_.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Ένδειξη μέρος σώματος που πονάει
Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Ένδειξη μέρος σώματος που δεν μπορεί να κινηθεί
... testa ...
…头…(…tóu…)
μέρος σώματος
... pancia ...
…胃…(…wèi…)
μέρος σώματος
... braccio ...
…手臂…(…shǒubì…)
μέρος σώματος
... gamba...
…腿…(…tuǐ…)
μέρος σώματος
... petto ...
…胸…(…xiōng…)
μέρος σώματος
... cuore ...
…心脏…(…xīnzàng…)
μέρος σώματος
... gola ...
…喉咙…(…hóulóng…)
μέρος σώματος
... occhio ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
μέρος σώματος
... schiena ...
…背…(…bèi…)
μέρος σώματος
... piede ...
…脚…(…jiǎo…)
μέρος σώματος
... mano ...
…手…(…shǒu…)
μέρος σώματος
... orecchio ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
μέρος σώματος
... intestino ...
…肠…(…cháng…)
μέρος σώματος
... dente ...
…牙…(…Yá…)
μέρος σώματος
Ho il diabete
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Ενημέρωση σχετικά με το διαβήτη σας
Ho l'asma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Ενημέρωση σχετικά με το άσθμα σας
Ho problemi di cuore.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Ενημέρωση σχετικά με την καρδιακή πάθηση σας
Sono incinta.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Ενημέρωση σχετικά με την εγκυμοσύνη σας
Quante volte al giorno devo prenderla?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Ερώτηση σχετικά με τη δοσολογία ενός φαρμάκου
E' contagioso?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Ερώτηση σχετικά με το αν η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους ανθρώπους
Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere alcolici?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Ερώτηση σχετικά με τη συνέχεια ορισμένων δραστηριοτήτων, παρά την ασθένειά σας
Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Επίδειξη εγγράφων ασφαλείας
Non ho l'assicurazione sanitaria.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Εξήγηση ότι δεν έχετε ασφάλεια υγείας
Mi serve un certificato di malattia.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Αίτηση για χαρτί από γιατρό που επικυρώνει την κατάσταση υγείας σας.
Mi sento un po' meglio.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει βελτιωθεί
Sto peggiorando.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει χειροτερέψει
Non è cambiato nulla.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Ενημέρωση ότι η κατάστασή σας δεν έχει αλλάξει

Υγεία - Φαρμακείο

Vorrei comprare dell'____.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Αγορά συγκεκριμένου προϊόντος
antidolorifico
止痛片(zhǐtòng piàn)
Φάρμακο
penicillina
青霉素(qīngméisù)
Φάρμακο
aspirina
阿司匹林(āsīpīlín)
Φάρμακο
insulina
胰岛素(yídǎosù)
Φάρμακο
unguento
软膏(ruǎngāo)
Φάρμακο
sonnifero
安眠药(ānmiányào)
Φάρμακο
assorbenti
卫生巾(wèishēng jīn)
Ιατρικό προϊόν
disinfettante
消毒剂(xiāodú jì)
Ιατρικό προϊόν
cerotti
创可贴(chuàngkětiē)
Ιατρικό προϊόν
bende
绷带(bēngdài)
Ιατρικό προϊόν
pillola anti-concezionale
避孕药(bìyùn yào)
Ιατρικό προϊόν
preservativi
避孕套(bìyùn tào)
Άλλα προϊόντα
crema solare
防晒霜(fángshài shuāng)
Άλλα προϊόντα

Υγεία - αλλεργίες

Sono allergico a ____.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Ενημέρωση σχετικά με αλλεργίες
polline
花粉(huāfěn)
αλλεργία
pelo di animali
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Aλλεργία στα ζώα
punture d'ape/punture di vespa
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
αλλεργία στα τσιμπήματα εντόμων
acari della polvere
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Αλλεργία
muffa
霉菌(méijūn)
Αλλεργία
lattice
橡浆(xiàng jiāng)
Αλλεργία
penicillina
青霉素(qīngméisù)
Αλλεργία σε φάρμακα
noci/arachidi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Τροφική αλλεργία
sesamo/semi di girasole
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Τροφική αλλεργία
uova
鸡蛋(jīdàn)
Τροφική αλλεργία
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Τροφική αλλεργία
farina/frumento
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Τροφική αλλεργία
latte/lattosio/latticini
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Τροφική αλλεργία
glutine
面筋(miànjīn)
Τροφική αλλεργία
soia
大豆(dàdòu)
Τροφική αλλεργία
leguminose/fagioli/piselli/mais
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Τροφική αλλεργία
funghi
蘑菇(mógū)
Τροφική αλλεργία
frutta/kiwi/cocco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Τροφική αλλεργία
zenzero/cannella/coriandolo
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Τροφική αλλεργία
erba cipollina/cipolle/aglio
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Τροφική αλλεργία
alcol
酒精(jiǔjīng)
Τροφική αλλεργία