Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Υγεία

Υγεία - Έκτακτο περιστατικό

Jeg er nødt til at skal på sygehuset.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο
Jeg føler mig dårlig.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jeg er nødt til at se en læge med det samme!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
Hjælp!
救命!(jiùmìng!)
Έκκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
Ring efter en ambulance!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Έκκληση για ασθενοφόρο

Υγεία - Στο γιατρό

Det gør ondt her.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Ένδειξη πόνου
Jeg har et udslæt her.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Ένδειξη εξανθήματος
Jeg har feber.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Ένδειξη πυρετού
Jeg er forkølet.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Ένδειξη κρυολογήματος
Jeg har en hoste.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Ένδειξη βήχα
Jeg er træt hele tiden.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Ένδειξη κούρασης
Jeg er svimmel.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Ένδειξη ζαλάδας
Jeg har ikke nogen appetit.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Ένδειξη έλλειψης όρεξης για φαγητό
Jeg kan ikke sove om natten.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Ένδειξη έλλειψης ύπνου
Et insekt bed mig.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στο τσίμπημα κάποιου εντόμου
Jeg tror det er varmen.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στη ζέστη
Jeg tror jeg har spist noget dårligt.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται σε κάτι που έχετε φάει
Min _[kropsdel]_ gør ondt.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Ένδειξη μέρος σώματος που πονάει
Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Ένδειξη μέρος σώματος που δεν μπορεί να κινηθεί
... hoved ...
…头…(…tóu…)
μέρος σώματος
... mave ...
…胃…(…wèi…)
μέρος σώματος
... arm ...
…手臂…(…shǒubì…)
μέρος σώματος
... ben ...
…腿…(…tuǐ…)
μέρος σώματος
... bryst ...
…胸…(…xiōng…)
μέρος σώματος
... hjerte ...
…心脏…(…xīnzàng…)
μέρος σώματος
... hals ...
…喉咙…(…hóulóng…)
μέρος σώματος
... øje ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
μέρος σώματος
... ryg ...
…背…(…bèi…)
μέρος σώματος
... fod ...
…脚…(…jiǎo…)
μέρος σώματος
... hånd ...
…手…(…shǒu…)
μέρος σώματος
... øre ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
μέρος σώματος
... indvolde ...
…肠…(…cháng…)
μέρος σώματος
... tand ...
…牙…(…Yá…)
μέρος σώματος
Jeg har diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Ενημέρωση σχετικά με το διαβήτη σας
Jeg har astma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Ενημέρωση σχετικά με το άσθμα σας
Jeg har dårligt hjerte.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Ενημέρωση σχετικά με την καρδιακή πάθηση σας
Jeg er gravid.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Ενημέρωση σχετικά με την εγκυμοσύνη σας
Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Ερώτηση σχετικά με τη δοσολογία ενός φαρμάκου
Er det smitsom?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Ερώτηση σχετικά με το αν η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους ανθρώπους
Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke alkohol?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Ερώτηση σχετικά με τη συνέχεια ορισμένων δραστηριοτήτων, παρά την ασθένειά σας
Her er mine forsikringsdokumenter.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Επίδειξη εγγράφων ασφαλείας
Jeg har ikke sygesikring.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Εξήγηση ότι δεν έχετε ασφάλεια υγείας
Jeg har brug for en sygemelding.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Αίτηση για χαρτί από γιατρό που επικυρώνει την κατάσταση υγείας σας.
Jeg har det lidt bedre.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει βελτιωθεί
Det er blevet værre.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει χειροτερέψει
Det er det samme som før.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Ενημέρωση ότι η κατάστασή σας δεν έχει αλλάξει

Υγεία - Φαρμακείο

Jeg vil gerne købe noget___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Αγορά συγκεκριμένου προϊόντος
Smertestillende
止痛片(zhǐtòng piàn)
Φάρμακο
Penicillin
青霉素(qīngméisù)
Φάρμακο
Aspirin
阿司匹林(āsīpīlín)
Φάρμακο
Insulin
胰岛素(yídǎosù)
Φάρμακο
Salve
软膏(ruǎngāo)
Φάρμακο
Sovepiller
安眠药(ānmiányào)
Φάρμακο
Hygiejnebind
卫生巾(wèishēng jīn)
Ιατρικό προϊόν
Desinfektionsmiddel
消毒剂(xiāodú jì)
Ιατρικό προϊόν
Plastre
创可贴(chuàngkětiē)
Ιατρικό προϊόν
Forbindinger
绷带(bēngdài)
Ιατρικό προϊόν
P-piller
避孕药(bìyùn yào)
Ιατρικό προϊόν
Kondomer
避孕套(bìyùn tào)
Άλλα προϊόντα
Solbeskyttelse
防晒霜(fángshài shuāng)
Άλλα προϊόντα

Υγεία - αλλεργίες

Jeg er allergisk overfor___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Ενημέρωση σχετικά με αλλεργίες
Pollen
花粉(huāfěn)
αλλεργία
Dyrehår
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Aλλεργία στα ζώα
Bistik/hvepsestik
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
αλλεργία στα τσιμπήματα εντόμων
Støvmider
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Αλλεργία
Skimmelsvamp
霉菌(méijūn)
Αλλεργία
Latex
橡浆(xiàng jiāng)
Αλλεργία
Penicillin
青霉素(qīngméisù)
Αλλεργία σε φάρμακα
Nødder/peanuts
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Τροφική αλλεργία
Sesamfrø/solsikkefrø
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Τροφική αλλεργία
Æg
鸡蛋(jīdàn)
Τροφική αλλεργία
Skaldyr/fisk/rejer
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Τροφική αλλεργία
Mel/hvede
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Τροφική αλλεργία
Mælk/laktose/mælkeprodukter
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Τροφική αλλεργία
Gluten
面筋(miànjīn)
Τροφική αλλεργία
Soja
大豆(dàdòu)
Τροφική αλλεργία
Leguminous planter/bønner/ærter/majs
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Τροφική αλλεργία
Champignoner
蘑菇(mógū)
Τροφική αλλεργία
Frugt/kiwi/kokos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Τροφική αλλεργία
Ingefær/kanel/koriander
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Τροφική αλλεργία
Purløg/løg/hvidløg
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Τροφική αλλεργία
Alkohol
酒精(jiǔjīng)
Τροφική αλλεργία