Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Υγεία

Υγεία - Έκτακτο περιστατικό

Je dois me rendre à l'hôpital.
Devo andare in ospedale.
Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο
Je me sens malade.
Non mi sento bene.
Je dois voir un médecin immédiatement !
Ho bisogno di un dottore subito!
Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
Au secours !
Aiuto!
Έκκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
Appelez une ambulance !
Chiamate un'ambulanza!
Έκκληση για ασθενοφόρο

Υγεία - Στο γιατρό

J'ai mal là.
Mi fa male qui.
Ένδειξη πόνου
J'ai des rougeurs ici.
Ho uno sfogo qui.
Ένδειξη εξανθήματος
J'ai de la fièvre.
Ho la febbre.
Ένδειξη πυρετού
J'ai un rhume.
Ho il raffreddore.
Ένδειξη κρυολογήματος
Je tousse.
Ho la tosse.
Ένδειξη βήχα
Je suis constamment fatigué(e).
Sono sempre stanco.
Ένδειξη κούρασης
J'ai la tête qui tourne.
Mi gira la testa.
Ένδειξη ζαλάδας
Je n'ai pas d'appétit.
Non ho fame.
Ένδειξη έλλειψης όρεξης για φαγητό
Je ne dors pas la nuit.
Non riesco a dormire la notte.
Ένδειξη έλλειψης ύπνου
J'ai été mordu(e) par un insecte.
Un insetto mi ha punto.
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στο τσίμπημα κάποιου εντόμου
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
Credo che sia il caldo.
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στη ζέστη
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται σε κάτι που έχετε φάει
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
Mi fa male il _[parte del corpo]_.
Ένδειξη μέρος σώματος που πονάει
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
Ένδειξη μέρος σώματος που δεν μπορεί να κινηθεί
... tête ...
... testa ...
μέρος σώματος
... estomac ...
... pancia ...
μέρος σώματος
... bras ...
... braccio ...
μέρος σώματος
... jambe ...
... gamba...
μέρος σώματος
... poitrine ...
... petto ...
μέρος σώματος
... cœur ...
... cuore ...
μέρος σώματος
... gorge ...
... gola ...
μέρος σώματος
... œil ...
... occhio ...
μέρος σώματος
... dos ...
... schiena ...
μέρος σώματος
... pied ...
... piede ...
μέρος σώματος
... main ...
... mano ...
μέρος σώματος
... oreille ...
... orecchio ...
μέρος σώματος
... intestins ...
... intestino ...
μέρος σώματος
... dent ...
... dente ...
μέρος σώματος
Je suis diabétique.
Ho il diabete
Ενημέρωση σχετικά με το διαβήτη σας
Je fais de l'asthme.
Ho l'asma.
Ενημέρωση σχετικά με το άσθμα σας
J'ai un problème cardiaque.
Ho problemi di cuore.
Ενημέρωση σχετικά με την καρδιακή πάθηση σας
Je suis enceinte.
Sono incinta.
Ενημέρωση σχετικά με την εγκυμοσύνη σας
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
Quante volte al giorno devo prenderla?
Ερώτηση σχετικά με τη δοσολογία ενός φαρμάκου
Est-ce contagieux ?
E' contagioso?
Ερώτηση σχετικά με το αν η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους ανθρώπους
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere alcolici?
Ερώτηση σχετικά με τη συνέχεια ορισμένων δραστηριοτήτων, παρά την ασθένειά σας
Voici mes papiers d'assurance.
Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
Επίδειξη εγγράφων ασφαλείας
Je n'ai pas d'assurance maladie.
Non ho l'assicurazione sanitaria.
Εξήγηση ότι δεν έχετε ασφάλεια υγείας
J'ai besoin d'un certificat médical.
Mi serve un certificato di malattia.
Αίτηση για χαρτί από γιατρό που επικυρώνει την κατάσταση υγείας σας.
Je me sens un peu mieux.
Mi sento un po' meglio.
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει βελτιωθεί
C'est pire.
Sto peggiorando.
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει χειροτερέψει
Il n'y a pas de changement.
Non è cambiato nulla.
Ενημέρωση ότι η κατάστασή σας δεν έχει αλλάξει

Υγεία - Φαρμακείο

Je voudrais acheter du/de la ___.
Vorrei comprare dell'____.
Αγορά συγκεκριμένου προϊόντος
anti-douleurs
antidolorifico
Φάρμακο
pénicilline
penicillina
Φάρμακο
aspirine
aspirina
Φάρμακο
insuline
insulina
Φάρμακο
pommade
unguento
Φάρμακο
somnifères
sonnifero
Φάρμακο
serviettes hygiéniques
assorbenti
Ιατρικό προϊόν
désinfectant
disinfettante
Ιατρικό προϊόν
pansements
cerotti
Ιατρικό προϊόν
bandages
bende
Ιατρικό προϊόν
pilules contraceptives
pillola anti-concezionale
Ιατρικό προϊόν
préservatifs
preservativi
Άλλα προϊόντα
crème solaire
crema solare
Άλλα προϊόντα

Υγεία - αλλεργίες

Je suis allergique au/à la ___.
Sono allergico a ____.
Ενημέρωση σχετικά με αλλεργίες
pollen
polline
αλλεργία
poils d'animaux
pelo di animali
Aλλεργία στα ζώα
piqûres de guêpes ou d'abeilles
punture d'ape/punture di vespa
αλλεργία στα τσιμπήματα εντόμων
acariens
acari della polvere
Αλλεργία
moisissure
muffa
Αλλεργία
latex
lattice
Αλλεργία
pénicilline
penicillina
Αλλεργία σε φάρμακα
noix/cacahuètes
noci/arachidi
Τροφική αλλεργία
graines de sésame / graines de tournesol
sesamo/semi di girasole
Τροφική αλλεργία
œufs
uova
Τροφική αλλεργία
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Τροφική αλλεργία
farine/blé
farina/frumento
Τροφική αλλεργία
lait/lactose/produits laitiers
latte/lattosio/latticini
Τροφική αλλεργία
gluten
glutine
Τροφική αλλεργία
soja
soia
Τροφική αλλεργία
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
leguminose/fagioli/piselli/mais
Τροφική αλλεργία
champignons
funghi
Τροφική αλλεργία
fruits/kiwis/noix de coco
frutta/kiwi/cocco
Τροφική αλλεργία
gingembre/cannelle/coriandre
zenzero/cannella/coriandolo
Τροφική αλλεργία
ciboulette/oignons/ail
erba cipollina/cipolle/aglio
Τροφική αλλεργία
alcool
alcol
Τροφική αλλεργία