Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Υγεία

Υγεία - Έκτακτο περιστατικό

I need to go to the hospital.
Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο
I feel sick.
I need to see a doctor immediately!
Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
Help!
Έκκληση για άμεση γιατρική φροντίδα
Call an ambulance!
Έκκληση για ασθενοφόρο

Υγεία - Στο γιατρό

It hurts here.
Ένδειξη πόνου
I have a rash here.
Ένδειξη εξανθήματος
I have a fever.
Ένδειξη πυρετού
I have a cold.
Ένδειξη κρυολογήματος
I have a cough.
Ένδειξη βήχα
I am tired all the time.
Ένδειξη κούρασης
I feel dizzy.
Ένδειξη ζαλάδας
I don't have any appetite.
Ένδειξη έλλειψης όρεξης για φαγητό
I can't sleep at night.
Ένδειξη έλλειψης ύπνου
An insect bit me.
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στο τσίμπημα κάποιου εντόμου
I think it's the heat.
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται στη ζέστη
I think that I have eaten something bad.
Υπόθεση ότι η κατάσταση σας οφείλεται σε κάτι που έχετε φάει
My _[body part]_ hurts.
Ένδειξη μέρος σώματος που πονάει
I can't move my _[body part]_.
Ένδειξη μέρος σώματος που δεν μπορεί να κινηθεί
... head ...
μέρος σώματος
... stomach ...
μέρος σώματος
... arm ...
μέρος σώματος
... leg ...
μέρος σώματος
... chest ...
μέρος σώματος
... heart ...
μέρος σώματος
... throat ...
μέρος σώματος
... eye ...
μέρος σώματος
... back ...
μέρος σώματος
... foot ...
μέρος σώματος
... hand ...
μέρος σώματος
... ear ...
μέρος σώματος
... bowels ...
μέρος σώματος
... tooth ...
μέρος σώματος
I have diabetes.
Ενημέρωση σχετικά με το διαβήτη σας
I have asthma.
Ενημέρωση σχετικά με το άσθμα σας
I have a heart condition.
Ενημέρωση σχετικά με την καρδιακή πάθηση σας
I'm pregnant.
Ενημέρωση σχετικά με την εγκυμοσύνη σας
How many times a day should I take this?
Ερώτηση σχετικά με τη δοσολογία ενός φαρμάκου
Is it contagious?
Ερώτηση σχετικά με το αν η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους ανθρώπους
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Ερώτηση σχετικά με τη συνέχεια ορισμένων δραστηριοτήτων, παρά την ασθένειά σας
Here are my insurance documents.
Επίδειξη εγγράφων ασφαλείας
I don't have health insurance.
Εξήγηση ότι δεν έχετε ασφάλεια υγείας
I need a sick note.
Αίτηση για χαρτί από γιατρό που επικυρώνει την κατάσταση υγείας σας.
I feel a bit better.
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει βελτιωθεί
It has gotten worse.
Ενημέρωση ότι η κατάσταση σας έχει χειροτερέψει
It's the same as before.
Ενημέρωση ότι η κατάστασή σας δεν έχει αλλάξει

Υγεία - Φαρμακείο

I would like to buy some___.
Αγορά συγκεκριμένου προϊόντος
painkillers
Φάρμακο
penicillin
Φάρμακο
aspirin
Φάρμακο
insulin
Φάρμακο
ointment
Φάρμακο
sleeping pills
Φάρμακο
sanitary pads
Ιατρικό προϊόν
disinfectant
Ιατρικό προϊόν
band aids
Ιατρικό προϊόν
bandages
Ιατρικό προϊόν
birth control pills
Ιατρικό προϊόν
condoms
Άλλα προϊόντα
sun protection
Άλλα προϊόντα

Υγεία - αλλεργίες

I'm allergic to ___.
Ενημέρωση σχετικά με αλλεργίες
pollen
αλλεργία
animal hair
Aλλεργία στα ζώα
bee stings/wasp stings
αλλεργία στα τσιμπήματα εντόμων
dust mites
Αλλεργία
mold
Αλλεργία
latex
Αλλεργία
penicillin
Αλλεργία σε φάρμακα
nuts/peanuts
Τροφική αλλεργία
sesame seeds/sunflower seeds
Τροφική αλλεργία
egg
Τροφική αλλεργία
seafood/fish/shellfish/shrimps
Τροφική αλλεργία
flour/wheat
Τροφική αλλεργία
milk/lactose/dairy
Τροφική αλλεργία
gluten
Τροφική αλλεργία
soy
Τροφική αλλεργία
leguminous plants/beans/peas/corn
Τροφική αλλεργία
mushrooms
Τροφική αλλεργία
fruit/kiwi/coconut
Τροφική αλλεργία
ginger/cinnamon/coriander
Τροφική αλλεργία
chives/onions/garlic
Τροφική αλλεργία
alcohol
Τροφική αλλεργία