Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ημερομηνίες και Χρόνος

Ημερομηνίες και Χρόνος - Λέγοντας την ώρα

Hoe laat is het?
Che ora è?
Ζητώντας την ώρα
Het is ___.
Sono le ___.
Λέγοντας την ώρα
... acht uur.
... otto in punto.
ακριβής ώρα
... half negen.
... otto e mezza.
μισή ώρα μετά την ακριβή ώρα
... kwart over acht.
... otto e un quarto.
ένα τέταρτο της ώρας μετά την ακριβή ώρα
... kwart voor acht.
... otto meno un quarto.
ένα τέταρτο της ώρας πριν την ακριβή ώρα

Ημερομηνίες και Χρόνος - Χρόνος

Wanneer?
Quando?
Για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα και χρόνο
nu
adesso
Αυτή τη στιγμή
binnenkort
presto
Σε σύντομο χρονικό διάστημα
later
dopo
Σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα
een jaar geleden
un anno fa
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
afgelopen maand
il mese scorso
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
afgelopen week
la scorsa settimana
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
gisteren
ieri
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
vandaag
oggi
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
morgen
domani
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
volgende week
la prossima settimana
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
volgend jaar
il prossimo anno
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
seconde(n)
secondo (i)
Μονάδα χρόνου
minute(n)
minuto (i)
Μονάδα χρόνου
u(u)r(en)
ora (e)
Μονάδα χρόνου
dag(en)
giorno (i)
Μονάδα χρόνου
we(e)k(en)
settimana (e)
Μονάδα χρόνου
maand(en)
mese (i)
Μονάδα χρόνου
ja(a)r(en)
anno (i)
Μονάδα χρόνου
dageraad
alba
Χρόνος της ημέρας
ochtend
mattina
Χρόνος της ημέρας
middag
mezzogiorno
Χρόνος της ημέρας
(na)middag
pomeriggio
Χρόνος της ημέρας
avond
sera
Χρόνος της ημέρας
schemering
crepuscolo
Χρόνος της ημέρας
nacht
notte
Χρόνος της ημέρας
middernacht
mezzanotte
Χρόνος της ημέρας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Μέρες της εβδομάδας

maandag
Lunedì
Μέρα της εβδομάδας
dinsdag
Martedì
Μέρα της εβδομάδας
woensdag
Mercoledì
Μέρα της εβδομάδας
donderdag
Giovedì
Μέρα της εβδομάδας
vrijdag
Venerdì
Μέρα της εβδομάδας
zaterdag
Sabato
Μέρα της εβδομάδας
zondag
Domenica
Μέρα της εβδομάδας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Εποχές του χρόνου

lente
primavera
Εποχή του χρόνου
zomer
estate
Εποχή του χρόνου
herfst
autunno
Εποχή του χρόνου
winter
inverno
Εποχή του χρόνου