Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ημερομηνίες και Χρόνος

Ημερομηνίες και Χρόνος - Λέγοντας την ώρα

Hoe laat is het?
今何時ですか?
Ζητώντας την ώρα
Het is ___.
___時です
Λέγοντας την ώρα
... acht uur.
...八時です
ακριβής ώρα
... half negen.
...八時半です
μισή ώρα μετά την ακριβή ώρα
... kwart over acht.
八時十五分
ένα τέταρτο της ώρας μετά την ακριβή ώρα
... kwart voor acht.
八時四十五分
ένα τέταρτο της ώρας πριν την ακριβή ώρα

Ημερομηνίες και Χρόνος - Χρόνος

Wanneer?
いつ?
Για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα και χρόνο
nu
Αυτή τη στιγμή
binnenkort
すぐ
Σε σύντομο χρονικό διάστημα
later
あとで
Σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα
een jaar geleden
一年前
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
afgelopen maand
先月
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
afgelopen week
先週
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
gisteren
昨日
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
vandaag
今日
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
morgen
明日
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
volgende week
来週
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
volgend jaar
来年
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
seconde(n)
Μονάδα χρόνου
minute(n)
Μονάδα χρόνου
u(u)r(en)
時間
Μονάδα χρόνου
dag(en)
Μονάδα χρόνου
we(e)k(en)
Μονάδα χρόνου
maand(en)
Μονάδα χρόνου
ja(a)r(en)
Μονάδα χρόνου
dageraad
夜明け
Χρόνος της ημέρας
ochtend
Χρόνος της ημέρας
middag
Χρόνος της ημέρας
(na)middag
午後
Χρόνος της ημέρας
avond
夕方
Χρόνος της ημέρας
schemering
明け方
Χρόνος της ημέρας
nacht
Χρόνος της ημέρας
middernacht
夜中
Χρόνος της ημέρας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Μέρες της εβδομάδας

maandag
月曜日
Μέρα της εβδομάδας
dinsdag
火曜日
Μέρα της εβδομάδας
woensdag
水曜日
Μέρα της εβδομάδας
donderdag
木曜日
Μέρα της εβδομάδας
vrijdag
金曜日
Μέρα της εβδομάδας
zaterdag
土曜日
Μέρα της εβδομάδας
zondag
日曜日
Μέρα της εβδομάδας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Εποχές του χρόνου

lente
Εποχή του χρόνου
zomer
Εποχή του χρόνου
herfst
Εποχή του χρόνου
winter
Εποχή του χρόνου