Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ημερομηνίες και Χρόνος

Ημερομηνίες και Χρόνος - Λέγοντας την ώρα

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Quelle heure est-il ?
Ζητώντας την ώρα
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Il est ___.
Λέγοντας την ώρα
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... huit heures.
ακριβής ώρα
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... huit heures et demie.
μισή ώρα μετά την ακριβή ώρα
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... huit heures et quart.
ένα τέταρτο της ώρας μετά την ακριβή ώρα
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... huit heures moins le quart.
ένα τέταρτο της ώρας πριν την ακριβή ώρα

Ημερομηνίες και Χρόνος - Χρόνος

什么时候?(shénme shíhòu?)
Quand ?
Για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα και χρόνο
现在(xiànzài)
maintenant
Αυτή τη στιγμή
很快(hěn kuài)
bientôt
Σε σύντομο χρονικό διάστημα
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
plus tard
Σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα
一年前(yī nián qián)
l'an dernier
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
上个月(shàng gè yuè)
le mois dernier
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
上周(shàng zhōu)
la semaine dernière
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
昨天(zuótiān)
hier
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
今天(jīntiān)
aujourd'hui
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
明天(míngtiān)
demain
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
下周(xià zhōu)
la semaine prochaine
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
明年(míngnián)
l'an prochain
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
秒(miǎo)
seconde(s)
Μονάδα χρόνου
分钟(fēnzhōng)
minute(s)
Μονάδα χρόνου
小时(xiǎoshí)
heure(s)
Μονάδα χρόνου
天(tiān)
jour(s)
Μονάδα χρόνου
周(zhōu)
semaine(s)
Μονάδα χρόνου
月(yuè)
mois
Μονάδα χρόνου
年(nián)
année(s)
Μονάδα χρόνου
黎明(límíng)
aube
Χρόνος της ημέρας
早上(zǎoshang)
matin
Χρόνος της ημέρας
中午(zhōngwǔ)
midi
Χρόνος της ημέρας
下午(xiàwǔ)
après-midi
Χρόνος της ημέρας
晚上(wǎnshàng)
soirée
Χρόνος της ημέρας
黄昏(huánghūn)
crépuscule
Χρόνος της ημέρας
夜晚(yèwǎn)
nuit
Χρόνος της ημέρας
午夜(wǔyè)
minuit
Χρόνος της ημέρας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Μέρες της εβδομάδας

周一(zhōuyī)
lundi
Μέρα της εβδομάδας
周二(zhōu'èr)
mardi
Μέρα της εβδομάδας
周三(zhōusān)
mercredi
Μέρα της εβδομάδας
周四(zhōu sì)
jeudi
Μέρα της εβδομάδας
周五(zhōu wǔ)
vendredi
Μέρα της εβδομάδας
周六(zhōu liù)
samedi
Μέρα της εβδομάδας
周日(zhōu rì)
dimanche
Μέρα της εβδομάδας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Εποχές του χρόνου

春季(chūnjì)
printemps
Εποχή του χρόνου
夏季(xiàjì)
été
Εποχή του χρόνου
秋季(qiūjì)
automne
Εποχή του χρόνου
冬季(dōngjì)
hiver
Εποχή του χρόνου