Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ημερομηνίες και Χρόνος

Ημερομηνίες και Χρόνος - Λέγοντας την ώρα

Che ora è?
What time is it?
Ζητώντας την ώρα
Sono le ___.
It is ___.
Λέγοντας την ώρα
... otto in punto.
... eight o'clock.
ακριβής ώρα
... otto e mezza.
... half past eight.
μισή ώρα μετά την ακριβή ώρα
... otto e un quarto.
... quarter past eight.
ένα τέταρτο της ώρας μετά την ακριβή ώρα
... otto meno un quarto.
... quarter to eight.
ένα τέταρτο της ώρας πριν την ακριβή ώρα

Ημερομηνίες και Χρόνος - Χρόνος

Quando?
When?
Για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα και χρόνο
adesso
now
Αυτή τη στιγμή
presto
soon
Σε σύντομο χρονικό διάστημα
dopo
later
Σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα
un anno fa
a year ago
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
il mese scorso
last month
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
la scorsa settimana
last week
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
ieri
yesterday
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
oggi
today
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
domani
tomorrow
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
la prossima settimana
next week
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
il prossimo anno
next year
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
secondo (i)
second(s)
Μονάδα χρόνου
minuto (i)
minute(s)
Μονάδα χρόνου
ora (e)
hour(s)
Μονάδα χρόνου
giorno (i)
day(s)
Μονάδα χρόνου
settimana (e)
week(s)
Μονάδα χρόνου
mese (i)
month(s)
Μονάδα χρόνου
anno (i)
year(s)
Μονάδα χρόνου
alba
dawn
Χρόνος της ημέρας
mattina
morning
Χρόνος της ημέρας
mezzogiorno
noon
Χρόνος της ημέρας
pomeriggio
afternoon
Χρόνος της ημέρας
sera
evening
Χρόνος της ημέρας
crepuscolo
dusk
Χρόνος της ημέρας
notte
night
Χρόνος της ημέρας
mezzanotte
midnight
Χρόνος της ημέρας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Μέρες της εβδομάδας

Lunedì
Monday
Μέρα της εβδομάδας
Martedì
Tuesday
Μέρα της εβδομάδας
Mercoledì
Wednesday
Μέρα της εβδομάδας
Giovedì
Thursday
Μέρα της εβδομάδας
Venerdì
Friday
Μέρα της εβδομάδας
Sabato
Saturday
Μέρα της εβδομάδας
Domenica
Sunday
Μέρα της εβδομάδας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Εποχές του χρόνου

primavera
spring
Εποχή του χρόνου
estate
summer
Εποχή του χρόνου
autunno
autumn/fall
Εποχή του χρόνου
inverno
winter
Εποχή του χρόνου