Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ημερομηνίες και Χρόνος

Ημερομηνίες και Χρόνος - Λέγοντας την ώρα

今何時ですか?
Kolik je hodin?
Ζητώντας την ώρα
___時です
Je ___.
Λέγοντας την ώρα
...八時です
... osm hodin.
ακριβής ώρα
...八時半です
... půl deváté.
μισή ώρα μετά την ακριβή ώρα
八時十五分
... čtvrt na devět.
ένα τέταρτο της ώρας μετά την ακριβή ώρα
八時四十五分
... třičtvrtě na osm.
ένα τέταρτο της ώρας πριν την ακριβή ώρα

Ημερομηνίες και Χρόνος - Χρόνος

いつ?
Kdy?
Για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα και χρόνο
teď
Αυτή τη στιγμή
すぐ
brzy
Σε σύντομο χρονικό διάστημα
あとで
později
Σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα
一年前
před rokem
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
先月
poslední měsíc
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
先週
poslední týden
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
昨日
včera
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
今日
dnes
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
明日
zítra
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
来週
příští týden
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
来年
příští rok
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
sekunda(sekundy)/vteřina(vteřiny)
Μονάδα χρόνου
minuta(minuty)
Μονάδα χρόνου
時間
hodina(hodiny)
Μονάδα χρόνου
den(dny)
Μονάδα χρόνου
týden(týdny)
Μονάδα χρόνου
měsíc(e)
Μονάδα χρόνου
rok(y)
Μονάδα χρόνου
夜明け
úsvit/svítání
Χρόνος της ημέρας
ráno
Χρόνος της ημέρας
poledne
Χρόνος της ημέρας
午後
odpoledne
Χρόνος της ημέρας
夕方
večer
Χρόνος της ημέρας
明け方
soumrak
Χρόνος της ημέρας
noc
Χρόνος της ημέρας
夜中
půlnoc
Χρόνος της ημέρας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Μέρες της εβδομάδας

月曜日
Pondělí
Μέρα της εβδομάδας
火曜日
Úterý
Μέρα της εβδομάδας
水曜日
Středa
Μέρα της εβδομάδας
木曜日
Čtvrtek
Μέρα της εβδομάδας
金曜日
Pátek
Μέρα της εβδομάδας
土曜日
Sobota
Μέρα της εβδομάδας
日曜日
Neděle
Μέρα της εβδομάδας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Εποχές του χρόνου

jaro
Εποχή του χρόνου
léto
Εποχή του χρόνου
podzim
Εποχή του χρόνου
zima
Εποχή του χρόνου