Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ημερομηνίες και Χρόνος

Ημερομηνίες και Χρόνος - Λέγοντας την ώρα

Kioma horo estas?
Hoe laat is het?
Ζητώντας την ώρα
Estas ___.
Het is ___.
Λέγοντας την ώρα
... la oka.
... acht uur.
ακριβής ώρα
... la oka kaj tridek.
... half negen.
μισή ώρα μετά την ακριβή ώρα
... la oka kaj dek kvin.
... kwart over acht.
ένα τέταρτο της ώρας μετά την ακριβή ώρα
... la sepa kaj kvardek kvin.
... kwart voor acht.
ένα τέταρτο της ώρας πριν την ακριβή ώρα

Ημερομηνίες και Χρόνος - Χρόνος

Kiam?
Wanneer?
Για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα και χρόνο
nu
nu
Αυτή τη στιγμή
baldaŭ
binnenkort
Σε σύντομο χρονικό διάστημα
pli malfrue
later
Σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα
antaŭ jaro
een jaar geleden
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
pasintmonate
afgelopen maand
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
pasintsemajne
afgelopen week
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
hieraŭ
gisteren
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
hodiaŭ
vandaag
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
morgaŭ
morgen
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
venontsemajne
volgende week
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
venontjare
volgend jaar
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
sekundo(j)
seconde(n)
Μονάδα χρόνου
minuto(j)
minute(n)
Μονάδα χρόνου
horo(j)
u(u)r(en)
Μονάδα χρόνου
tago(j)
dag(en)
Μονάδα χρόνου
semajno(j)
we(e)k(en)
Μονάδα χρόνου
monato(j)
maand(en)
Μονάδα χρόνου
jaro(j)
ja(a)r(en)
Μονάδα χρόνου
aŭroro
dageraad
Χρόνος της ημέρας
antaŭtagmezo
ochtend
Χρόνος της ημέρας
tagmezo
middag
Χρόνος της ημέρας
posttagmezo
(na)middag
Χρόνος της ημέρας
verspero
avond
Χρόνος της ημέρας
antaŭvespero
schemering
Χρόνος της ημέρας
nokto
nacht
Χρόνος της ημέρας
noktmezo
middernacht
Χρόνος της ημέρας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Μέρες της εβδομάδας

lundo
maandag
Μέρα της εβδομάδας
mardo
dinsdag
Μέρα της εβδομάδας
merkredo
woensdag
Μέρα της εβδομάδας
ĵaŭdo
donderdag
Μέρα της εβδομάδας
vendredo
vrijdag
Μέρα της εβδομάδας
sabato
zaterdag
Μέρα της εβδομάδας
dimanĉo
zondag
Μέρα της εβδομάδας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Εποχές του χρόνου

printempo
lente
Εποχή του χρόνου
somero
zomer
Εποχή του χρόνου
aŭtuno
herfst
Εποχή του χρόνου
vintro
winter
Εποχή του χρόνου