Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ημερομηνίες και Χρόνος

Ημερομηνίες και Χρόνος - Λέγοντας την ώρα

Hvad er klokken?
Ζητώντας την ώρα
Den er ___.
Λέγοντας την ώρα
... klokken er otte.
ακριβής ώρα
... tredive minutter over otte.
μισή ώρα μετά την ακριβή ώρα
... kvart over otte.
ένα τέταρτο της ώρας μετά την ακριβή ώρα
... kvarter i otte.
ένα τέταρτο της ώρας πριν την ακριβή ώρα

Ημερομηνίες και Χρόνος - Χρόνος

Hvornår?
Για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα και χρόνο
nu
Αυτή τη στιγμή
snart
Σε σύντομο χρονικό διάστημα
senere
Σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα
et år siden
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
sidste månede
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
sidste uge
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
i går
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
i dag
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
i morgen
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
næste uge
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
næste år
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
sekund(er)
Μονάδα χρόνου
minut(ter)
Μονάδα χρόνου
time(er)
Μονάδα χρόνου
dag (e)
Μονάδα χρόνου
uge(er)
Μονάδα χρόνου
måned (er)
Μονάδα χρόνου
år
Μονάδα χρόνου
gry
Χρόνος της ημέρας
morgen
Χρόνος της ημέρας
formiddag
Χρόνος της ημέρας
eftermiddag
Χρόνος της ημέρας
aften
Χρόνος της ημέρας
skumring
Χρόνος της ημέρας
nat
Χρόνος της ημέρας
midnat
Χρόνος της ημέρας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Μέρες της εβδομάδας

Mandag
Μέρα της εβδομάδας
Tirsdag
Μέρα της εβδομάδας
Onsdag
Μέρα της εβδομάδας
Torsdag
Μέρα της εβδομάδας
Fredag
Μέρα της εβδομάδας
Lørdag
Μέρα της εβδομάδας
Søndag
Μέρα της εβδομάδας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Εποχές του χρόνου

Forår
Εποχή του χρόνου
Sommer
Εποχή του χρόνου
Efterår
Εποχή του χρόνου
Vinter
Εποχή του χρόνου