Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Estoy perdido.
Όταν δεν ξέρετε που είστε
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
¿En dónde puedo encontrar____?
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
…浴室?(…yùshì?)
... el sanitario/servicio de baño?
εγκατάσταση
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... un banco/casa de cambio
εγκατάσταση
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... un hotel?
εγκατάσταση
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... gasolinera?
εγκατάσταση
…医院?(…yīyuàn?)
... un hospital?
εγκατάσταση
…药店?(…yàodiàn?)
... una farmacia?
εγκατάσταση
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... una tienda departamental?
εγκατάσταση
…超市?(…chāoshì?)
... un supermercado?
εγκατάσταση
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... la parada del autobús?
εγκατάσταση
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... la estación del metro?
εγκατάσταση
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... una oficina de información turística?
εγκατάσταση
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... un cajero automático?
εγκατάσταση
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
¿Cómo llego a___?
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... al centro?
συγκεκριμένη τοποθεσία
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... la estación del tren?
συγκεκριμένη τοποθεσία
…机场?(…jīchǎng?)
... el aeropuerto?
συγκεκριμένη τοποθεσία
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... la estación de policías?
συγκεκριμένη τοποθεσία
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... la embajada de [país]?
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bar?
τοποθεσία
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...café?
τοποθεσία
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurante?
τοποθεσία
…夜店?(…yèdiàn?)
... club nocturno?
τοποθεσία
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotel?
τοποθεσία
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... atracción turística?
τοποθεσία
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... sitio histórico?
τοποθεσία
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museo?
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Gire a la izquierda.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
右转。(yòu zhuǎn.)
Gire a la derecha.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
直走。(zhí zǒu.)
Siga derecho.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Regrese.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
停。(tíng.)
Pare.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Vaya hacia___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
走过 ___。(zǒuguò___.)
Pase el/la___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
看着 ___。(kànzhe ___.)
Ponga atención a___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
下坡(xià pō)
cuesta abajo
Για να δώσετε κατευθύνσεις
上坡(shàng pō)
cuesta arriba
Για να δώσετε κατευθύνσεις
十字路口(shízìlù kǒu)
intersección
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
交通灯(jiāotōng dēng)
semáforos
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
公园(gōngyuán)
parque
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
…单程票…(…dān chéng piào…)
... boleto sencillo...
απλό εισιτήριo
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... boleto de regreso...
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... primera clase/segunda clase
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
…天票…(…tiān piào…)
... pase por un día ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
…周票…(…zhōu piào…)
... pase semanal ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
…月票…(…yuèpiào…)
... pase mensual ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
¿Está ocupado éste asiento?
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Ese es mi asiento.
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

营业中(yíngyè zhōng)
abierto
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
关门(guānmén)
cerrado
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
入口处(rùkǒu chù)
entrada
Ταμπέλα εισόδου
出口(chūkǒu)
salida
Ταμπέλα εξόδου
推(tuī)
empuje
拉(lā)
jale
男士(nánshì)
hombres/caballeros
τουαλέτες ανδρών
女士(nǚshì)
mujeres/damas
τουαλέτες γυναικών
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
lleno/ocupado
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
空闲(kòng xián)
Habitaciones libres/desocupado
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Necesito ir a__[lugar]__.
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
¿Puede esperar aquí por un momento?
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
¡Siga ese carro!
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... por un día/una semana
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Quisiera un seguro de cobertura total.
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
No necesito seguro.
Για να μη πάρετε ασφάλιση
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Me gustaría incluir un conductor extra
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
El tanque no está lleno.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
El motor hace un sonido extraño.
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
车坏了。(chē huàile.)
El coche se encuentra dañado.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη