Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

Estoy perdido.
Kayboldum.
Όταν δεν ξέρετε που είστε
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
¿En dónde puedo encontrar____?
__ı nerede bulurum?
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... el sanitario/servicio de baño?
... bir banyo?
εγκατάσταση
... un banco/casa de cambio
... bir banka/döviz bürosu?
εγκατάσταση
... un hotel?
... bir otel?
εγκατάσταση
... gasolinera?
... bir benzin istasyonu?
εγκατάσταση
... un hospital?
... bir hastane?
εγκατάσταση
... una farmacia?
... bir eczane?
εγκατάσταση
... una tienda departamental?
... bir büyük mağaza?
εγκατάσταση
... un supermercado?
... bir süpermarket?
εγκατάσταση
... la parada del autobús?
... otobüs durağı?
εγκατάσταση
... la estación del metro?
... bir metro istasyonu?
εγκατάσταση
... una oficina de información turística?
... bir turist bilgi ofisi?
εγκατάσταση
... un cajero automático?
.. bir ATM/para çekme makinası?
εγκατάσταση
¿Cómo llego a___?
__ye nasıl varırım?
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... al centro?
... eski kasaba merkezi?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... la estación del tren?
... tren istasyonu?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... el aeropuerto?
... havaalanı?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... la estación de policías?
... polis merkezi?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... la embajada de [país]?
... [ülke]'nin konsolosluğu?
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... bar?
... barlar?
τοποθεσία
...café?
... kafeler?
τοποθεσία
... restaurante?
... restoranlar?
τοποθεσία
... club nocturno?
... gece kulüpleri?
τοποθεσία
... hotel?
... oteller?
τοποθεσία
... atracción turística?
... turistik atraksiyonlar?
τοποθεσία
... sitio histórico?
... tarihi alanlar?
τοποθεσία
... museo?
... müzeler?
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Gire a la izquierda.
Sola dön.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Gire a la derecha.
Sağa dön.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Siga derecho.
Düz git.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Regrese.
Geri git.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Pare.
Dur.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Vaya hacia___.
__'e doğru git.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Pase el/la___.
__'ı geç.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Ponga atención a___.
__'i bekle.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
cuesta abajo
yokuş aşağı
Για να δώσετε κατευθύνσεις
cuesta arriba
yokuş yukarı
Για να δώσετε κατευθύνσεις
intersección
kavşak
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
semáforos
trfik ışıkları
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
parque
park
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... boleto sencillo...
... tek bilet ...
απλό εισιτήριo
... boleto de regreso...
dönüş bileti
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... primera clase/segunda clase
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... pase por un día ...
... günlük ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... pase semanal ...
... haftalık ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... pase mensual ...
... aylık ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
¿Está ocupado éste asiento?
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
Ese es mi asiento.
Bu benim koltuğum
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

abierto
açık
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
cerrado
kapalı
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
entrada
giriş
Ταμπέλα εισόδου
salida
çıkış
Ταμπέλα εξόδου
empuje
itiniz
jale
çekiniz
hombres/caballeros
erkekler
τουαλέτες ανδρών
mujeres/damas
kadınlar
τουαλέτες γυναικών
lleno/ocupado
dolu
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
Habitaciones libres/desocupado
boş
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
Necesito ir a__[lugar]__.
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
¿Puede esperar aquí por un momento?
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
¡Siga ese carro!
Şu arabayı takip et!
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Araba nereden kiralanıyor?
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
... por un día/una semana
... bir gün/bir hafta için.
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
Quisiera un seguro de cobertura total.
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
No necesito seguro.
Sigortaya ihtiyacım yok.
Για να μη πάρετε ασφάλιση
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
Me gustaría incluir un conductor extra
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
El tanque no está lleno.
Depo dolu değil.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
El motor hace un sonido extraño.
Motordan garip bir ses geliyor.
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
El coche se encuentra dañado.
Araba hasarlı.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη