Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

Jeg er faret vild.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Όταν δεν ξέρετε που είστε
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
Hvor kan jeg finde___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... et badeværelse?
…浴室?(…yùshì?)
εγκατάσταση
... en bank/et veksel kontor?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
εγκατάσταση
... et hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
εγκατάσταση
... en benzintank?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
εγκατάσταση
... et sygehus?
…医院?(…yīyuàn?)
εγκατάσταση
... et apotek?
…药店?(…yàodiàn?)
εγκατάσταση
... et stormagasin?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
εγκατάσταση
... et supermarked?
…超市?(…chāoshì?)
εγκατάσταση
... busstoppestedet?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
εγκατάσταση
... metrostationen?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
εγκατάσταση
... et turistkontor?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
εγκατάσταση
... en hæveautomat?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
εγκατάσταση
Hvordan kommer jeg til ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... til centrum?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
συγκεκριμένη τοποθεσία
...togstationen?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
συγκεκριμένη τοποθεσία
... lufthavnen?
…机场?(…jīchǎng?)
συγκεκριμένη τοποθεσία
... politistationen?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
συγκεκριμένη τοποθεσία
... den [land] ambassade?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
kan du anbefale nogle gode ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... barer?
…酒吧?(…jiǔbā?)
τοποθεσία
... cafeer?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
τοποθεσία
... restauranter?
…饭店?(…fàndiàn?)
τοποθεσία
... natklubber?
…夜店?(…yèdiàn?)
τοποθεσία
... hoteller?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
τοποθεσία
... turistattraktioner?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
τοποθεσία
... historiske steder?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
τοποθεσία
... museer?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Drej til venstre.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Drej til højre.
右转。(yòu zhuǎn.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Gå lige frem.
直走。(zhí zǒu.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Gå tilbage.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Stop.
停。(tíng.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Gå hen imod ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Gå forbi ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Kig efter ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Ned af bakken
下坡(xià pō)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Op ad bakke
上坡(shàng pō)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vejkryds
十字路口(shízìlù kǒu)
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
trafiklys
交通灯(jiāotōng dēng)
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
parkere
公园(gōngyuán)
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... enkeltbillet...
…单程票…(…dān chéng piào…)
απλό εισιτήριo
... returbillet...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... første klasse/anden klasse billet ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... heldagsbillet ...
…天票…(…tiān piào…)
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... ugebillet ...
…周票…(…zhōu piào…)
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... månedsbillet ...
…月票…(…yuèpiào…)
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
Er dette sæde optaget?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
Dette er mit sæde.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

åben
营业中(yíngyè zhōng)
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
lukket
关门(guānmén)
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
indgang
入口处(rùkǒu chù)
Ταμπέλα εισόδου
udgang
出口(chūkǒu)
Ταμπέλα εξόδου
skub
推(tuī)
træk
拉(lā)
mænd
男士(nánshì)
τουαλέτες ανδρών
kvinder
女士(nǚshì)
τουαλέτες γυναικών
optaget
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
ledig
空闲(kòng xián)
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

Kender du nummeret til en taxa?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
Jeg skal til __[sted]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Kan du venter her et øjeblik?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
Følg efter den bil!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Hvor er biludlejningen?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
... i en dag/en uge.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
Jeg har ikke brug for forsikring.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Για να μη πάρετε ασφάλιση
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
Hvor er den næste benzintank?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
Tanken er ikke fuld.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
Motoren laver en underlig lyd.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
Bilen er skadet.
车坏了。(chē huàile.)
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη