Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

Ich habe mich verirrt.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Όταν δεν ξέρετε που είστε
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
Wo kann ich ___ finden?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... ein Badezimmer?
…浴室?(…yùshì?)
εγκατάσταση
... eine Bank/Wechselstube?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
εγκατάσταση
... ein Hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
εγκατάσταση
... eine Tankstelle?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
εγκατάσταση
... ein Krankenhaus?
…医院?(…yīyuàn?)
εγκατάσταση
... eine Apotheke?
…药店?(…yàodiàn?)
εγκατάσταση
... ein Kaufhaus?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
εγκατάσταση
... ein Supermarkt?
…超市?(…chāoshì?)
εγκατάσταση
... eine Bushaltestelle?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
εγκατάσταση
... eine Bahnstation?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
εγκατάσταση
... die Touristeninformation?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
εγκατάσταση
... einen Geldautomaten?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
εγκατάσταση
Wie komme ich zum/zur ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... die Stadtmitte?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
συγκεκριμένη τοποθεσία
... der Bahnhof?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
συγκεκριμένη τοποθεσία
... der Flughafen?
…机场?(…jīchǎng?)
συγκεκριμένη τοποθεσία
... die Polizeiwache?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
συγκεκριμένη τοποθεσία
... die Botschaft von [Land]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... Bars?
…酒吧?(…jiǔbā?)
τοποθεσία
... Cafés?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
τοποθεσία
... Restaurants?
…饭店?(…fàndiàn?)
τοποθεσία
... Diskotheken?
…夜店?(…yèdiàn?)
τοποθεσία
... Hotels?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
τοποθεσία
... Touristenattraktionen?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
τοποθεσία
... historische Sehenswürdigkeiten?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
τοποθεσία
... Museums?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Nach links.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Nach rechts.
右转。(yòu zhuǎn.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Geradeaus gehen.
直走。(zhí zǒu.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Geh zurück.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Anhalten.
停。(tíng.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Gehe zum/zur ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Geh an ___ vorbei.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Halte Ausschau nach der/dem ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
bergab
下坡(xià pō)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
bergauf
上坡(shàng pō)
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Kreuzung
十字路口(shízìlù kǒu)
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
Ampel
交通灯(jiāotōng dēng)
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
Park
公园(gōngyuán)
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... Einzelfahrschein ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
απλό εισιτήριo
... Rückfahrkarte ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... Tageskarte ...
…天票…(…tiān piào…)
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... Wochenkarte ...
…周票…(…zhōu piào…)
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... Monatskarte ...
…月票…(…yuèpiào…)
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
Ist dieser Platz besetzt?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
Das ist mein Platz.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

geöffnet
营业中(yíngyè zhōng)
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
geschlossen
关门(guānmén)
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
Eingang
入口处(rùkǒu chù)
Ταμπέλα εισόδου
Ausgang
出口(chūkǒu)
Ταμπέλα εξόδου
Drücken
推(tuī)
Ziehen
拉(lā)
Männer
男士(nánshì)
τουαλέτες ανδρών
Damen
女士(nǚshì)
τουαλέτες γυναικών
Besetzt
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
Frei
空闲(kòng xián)
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Können Sie hier einen Moment warten?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
Folgen Sie dem Auto!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Wo ist die Autovermietung?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
... für einen Tag/eine Woche.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
Ich brauche keine Versicherung.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Για να μη πάρετε ασφάλιση
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
Wo ist die die nächste Tankstelle?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
Der Tank ist nicht voll.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
Der Motor macht komische Geräusche.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
Das Auto ist kaputt.
车坏了。(chē huàile.)
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη