Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

Je suis perdu.
Kayboldum.
Όταν δεν ξέρετε που είστε
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
Où puis-je trouver ___ ?
__ı nerede bulurum?
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... des toilettes ?
... bir banyo?
εγκατάσταση
... une banque / un bureau de change ?
... bir banka/döviz bürosu?
εγκατάσταση
... un hôtel ?
... bir otel?
εγκατάσταση
... une station service ?
... bir benzin istasyonu?
εγκατάσταση
... un hôpital ?
... bir hastane?
εγκατάσταση
... une pharmacie ?
... bir eczane?
εγκατάσταση
... un grand magasin ?
... bir büyük mağaza?
εγκατάσταση
... un supermarché ?
... bir süpermarket?
εγκατάσταση
... un arrêt de bus ?
... otobüs durağı?
εγκατάσταση
... une station de métro ?
... bir metro istasyonu?
εγκατάσταση
... un office du tourisme ?
... bir turist bilgi ofisi?
εγκατάσταση
... un distributeur/guichet automatique ?
.. bir ATM/para çekme makinası?
εγκατάσταση
Comment je peux me rendre ___ ?
__ye nasıl varırım?
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... au centre-ville ?
... eski kasaba merkezi?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à la gare ?
... tren istasyonu?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'aéroport ?
... havaalanı?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... au commissariat ?
... polis merkezi?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'ambassade de [pays] ?
... [ülke]'nin konsolosluğu?
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... bar ?
... barlar?
τοποθεσία
... café ?
... kafeler?
τοποθεσία
... restaurant ?
... restoranlar?
τοποθεσία
... boîte de nuit ?
... gece kulüpleri?
τοποθεσία
... hôtel ?
... oteller?
τοποθεσία
... attraction touristique ?
... turistik atraksiyonlar?
τοποθεσία
... site historique ?
... tarihi alanlar?
τοποθεσία
... musée ?
... müzeler?
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Tournez à gauche.
Sola dön.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Tournez à droite.
Sağa dön.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez tout droit.
Düz git.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Faites demi-tour.
Geri git.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Arrêtez-vous.
Dur.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez vers ___.
__'e doğru git.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Passez devant ___.
__'ı geç.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Cherchez ___.
__'i bekle.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le bas
yokuş aşağı
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le haut
yokuş yukarı
Για να δώσετε κατευθύνσεις
intersection
kavşak
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
feux de signalisation
trfik ışıkları
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
parc
park
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... aller simple ...
... tek bilet ...
απλό εισιτήριo
... aller-retour ...
dönüş bileti
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... ticket première/seconde classe ...
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... ticket pour la journée ...
... günlük ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... ticket hebdomadaire ...
... haftalık ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... ticket mensuel ...
... aylık ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
Ce siège est-il pris ?
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
C'est mon siège.
Bu benim koltuğum
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

ouvert
açık
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
fermé
kapalı
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
entrée
giriş
Ταμπέλα εισόδου
sortie
çıkış
Ταμπέλα εξόδου
pousser
itiniz
tirer
çekiniz
hommes
erkekler
τουαλέτες ανδρών
femmes
kadınlar
τουαλέτες γυναικών
occupé/complet
dolu
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
chambres disponibles / libre
boş
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
Suivez cette voiture !
Şu arabayı takip et!
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Où est l'agence de location de voitures ?
Araba nereden kiralanıyor?
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
... pour une journée / une semaine.
... bir gün/bir hafta için.
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
Je voudrais une assurance tous risques.
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Sigortaya ihtiyacım yok.
Για να μη πάρετε ασφάλιση
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
Où est la prochaine station service ?
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
Le réservoir n'est pas plein.
Depo dolu değil.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
Le moteur fait un drôle de bruit.
Motordan garip bir ses geliyor.
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
La voiture est endommagée.
Araba hasarlı.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη