Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

Je suis perdu.
Eu estou perdido (a).
Όταν δεν ξέρετε που είστε
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
Où puis-je trouver ___ ?
Onde eu encontro ___?
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... des toilettes ?
... um banheiro?
εγκατάσταση
... une banque / un bureau de change ?
... um banco/uma casa de câmbio?
εγκατάσταση
... un hôtel ?
... um hotel?
εγκατάσταση
... une station service ?
... um posto de gasolina?
εγκατάσταση
... un hôpital ?
... um hospital?
εγκατάσταση
... une pharmacie ?
... uma farmácia?
εγκατάσταση
... un grand magasin ?
... uma loja de departamento?
εγκατάσταση
... un supermarché ?
... um supermercado?
εγκατάσταση
... un arrêt de bus ?
... uma parada de ônibus?
εγκατάσταση
... une station de métro ?
... uma estação de metrô?
εγκατάσταση
... un office du tourisme ?
... um centro de informações turísticas?
εγκατάσταση
... un distributeur/guichet automatique ?
... um caixa eletrônico?
εγκατάσταση
Comment je peux me rendre ___ ?
Como eu faço para chegar ___?
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... au centre-ville ?
... ao centro da cidade?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à la gare ?
... a estação de trem?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'aéroport ?
... ao aeroporto?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... au commissariat ?
... a delegacia de polícia?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'ambassade de [pays] ?
... a embaixada [país]?
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Você pode recomendar algum bom ___?
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... bar ?
... bares?
τοποθεσία
... café ?
... cafeterias?
τοποθεσία
... restaurant ?
... restaurantes?
τοποθεσία
... boîte de nuit ?
... boates?
τοποθεσία
... hôtel ?
... hotéis?
τοποθεσία
... attraction touristique ?
... atrações turísticas?
τοποθεσία
... site historique ?
... cidades históricas?
τοποθεσία
... musée ?
... museus?
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Tournez à gauche.
Vire à esquerda.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Tournez à droite.
Vire à direita.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez tout droit.
Siga em frente.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Faites demi-tour.
Volte.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Arrêtez-vous.
Pare.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez vers ___.
Vá em direção à ___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Passez devant ___.
Passe o ___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Cherchez ___.
Procure por ___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le bas
para baixo
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le haut
para cima
Για να δώσετε κατευθύνσεις
intersection
intersecção
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
feux de signalisation
semáforo
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
parc
parque
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... aller simple ...
... bilhete único ...
απλό εισιτήριo
... aller-retour ...
... bilhete de ida e volta ...
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... ticket première/seconde classe ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... ticket pour la journée ...
... passe de um dia ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... ticket hebdomadaire ...
... bilhete semanal ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... ticket mensuel ...
... bilhete mensal ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
Ce siège est-il pris ?
Este lugar está ocupado?
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
C'est mon siège.
Este é o meu assento.
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

ouvert
aberto
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
fermé
fechado
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
entrée
entrada
Ταμπέλα εισόδου
sortie
saída
Ταμπέλα εξόδου
pousser
empurrar
tirer
puxar
hommes
homens
τουαλέτες ανδρών
femmes
mulheres
τουαλέτες γυναικών
occupé/complet
ocupado
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
chambres disponibles / libre
livre
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Você conhece algum número de táxi?
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Eu preciso ir para _[local]_.
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Você pode esperar aqui por um momento?
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
Suivez cette voiture !
Siga aquele carro!
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Où est l'agence de location de voitures ?
Onde posso alugar um carro?
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
... pour une journée / une semaine.
... por um dia/uma semana.
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
Je voudrais une assurance tous risques.
Eu quero pacote de seguro completo.
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Eu não preciso de seguro.
Για να μη πάρετε ασφάλιση
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
Où est la prochaine station service ?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
Le réservoir n'est pas plein.
O tanque não está cheio.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
Le moteur fait un drôle de bruit.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
La voiture est endommagée.
O carro está danificado.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη