Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

Je suis perdu.
Ik ben de weg kwijt.
Όταν δεν ξέρετε που είστε
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
Où puis-je trouver ___ ?
Waar kan ik ___ vinden?
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... des toilettes ?
... een toilet?
εγκατάσταση
... une banque / un bureau de change ?
... een bank/een wisselkantoor?
εγκατάσταση
... un hôtel ?
... een hotel?
εγκατάσταση
... une station service ?
... een tankstation?
εγκατάσταση
... un hôpital ?
... een ziekenhuis?
εγκατάσταση
... une pharmacie ?
... een apotheek?
εγκατάσταση
... un grand magasin ?
... een warenhuis?
εγκατάσταση
... un supermarché ?
... een supermarkt?
εγκατάσταση
... un arrêt de bus ?
... de bushalte?
εγκατάσταση
... une station de métro ?
... de halte voor de ondergrondse?
εγκατάσταση
... un office du tourisme ?
... een bezoekersinformatie/VVV?
εγκατάσταση
... un distributeur/guichet automatique ?
... een geldautomaat?
εγκατάσταση
Comment je peux me rendre ___ ?
Hoe kom ik bij ___?
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... au centre-ville ?
... het centrum?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à la gare ?
... het (trein)station?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'aéroport ?
... het vliegveld?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... au commissariat ?
... het politiebureau?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'ambassade de [pays] ?
... de ambassade van [land]?
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... bar ?
... barren?
τοποθεσία
... café ?
... cafés?
τοποθεσία
... restaurant ?
... restaurants?
τοποθεσία
... boîte de nuit ?
... nachtclubs?
τοποθεσία
... hôtel ?
... hotels?
τοποθεσία
... attraction touristique ?
... toeristenattracties?
τοποθεσία
... site historique ?
... historische bezienswaardigheden?
τοποθεσία
... musée ?
... museums?
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Tournez à gauche.
Sla linksaf.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Tournez à droite.
Sla rechtsaf.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez tout droit.
Ga rechtdoor.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Faites demi-tour.
Ga terug.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Arrêtez-vous.
Stop.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez vers ___.
Ga richting ___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Passez devant ___.
Ga voorbij de ___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Cherchez ___.
Zoek de ___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le bas
naar beneden
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le haut
omhoog
Για να δώσετε κατευθύνσεις
intersection
kruising
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
feux de signalisation
stoplichten
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
parc
park
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... aller simple ...
... enkeltje ...
απλό εισιτήριo
... aller-retour ...
... retourtje ...
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... ticket première/seconde classe ...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... ticket pour la journée ...
... dagkaart ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... ticket hebdomadaire ...
... weekkaart ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... ticket mensuel ...
... maandkaart ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
Ce siège est-il pris ?
Is deze plek bezet?
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
C'est mon siège.
Dat is mijn stoel.
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

ouvert
open
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
fermé
gesloten
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
entrée
toegang
Ταμπέλα εισόδου
sortie
uitgang
Ταμπέλα εξόδου
pousser
duwen
tirer
trekken
hommes
mannen
τουαλέτες ανδρών
femmes
vrouwen
τουαλέτες γυναικών
occupé/complet
bezet
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
chambres disponibles / libre
vrij
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Ik moet naar __[locatie]__.
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Kunt u hier even wachten?
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
Suivez cette voiture !
Volg die auto!
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Où est l'agence de location de voitures ?
Waar is de autoverhuur?
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
... pour une journée / une semaine.
... voor één dag/een week.
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
Je voudrais une assurance tous risques.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Ik heb geen verzekering nodig.
Για να μη πάρετε ασφάλιση
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
Où est la prochaine station service ?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
Le réservoir n'est pas plein.
De tank is niet vol.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
Le moteur fait un drôle de bruit.
De motor maakt een gek geluid.
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
La voiture est endommagée.
De auto is beschadigd.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη