Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

Je suis perdu.
Estoy perdido.
Όταν δεν ξέρετε που είστε
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
Où puis-je trouver ___ ?
¿En dónde puedo encontrar____?
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... des toilettes ?
... el sanitario/servicio de baño?
εγκατάσταση
... une banque / un bureau de change ?
... un banco/casa de cambio
εγκατάσταση
... un hôtel ?
... un hotel?
εγκατάσταση
... une station service ?
... gasolinera?
εγκατάσταση
... un hôpital ?
... un hospital?
εγκατάσταση
... une pharmacie ?
... una farmacia?
εγκατάσταση
... un grand magasin ?
... una tienda departamental?
εγκατάσταση
... un supermarché ?
... un supermercado?
εγκατάσταση
... un arrêt de bus ?
... la parada del autobús?
εγκατάσταση
... une station de métro ?
... la estación del metro?
εγκατάσταση
... un office du tourisme ?
... una oficina de información turística?
εγκατάσταση
... un distributeur/guichet automatique ?
... un cajero automático?
εγκατάσταση
Comment je peux me rendre ___ ?
¿Cómo llego a___?
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... au centre-ville ?
... al centro?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à la gare ?
... la estación del tren?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'aéroport ?
... el aeropuerto?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... au commissariat ?
... la estación de policías?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'ambassade de [pays] ?
... la embajada de [país]?
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... bar ?
... bar?
τοποθεσία
... café ?
...café?
τοποθεσία
... restaurant ?
... restaurante?
τοποθεσία
... boîte de nuit ?
... club nocturno?
τοποθεσία
... hôtel ?
... hotel?
τοποθεσία
... attraction touristique ?
... atracción turística?
τοποθεσία
... site historique ?
... sitio histórico?
τοποθεσία
... musée ?
... museo?
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Tournez à gauche.
Gire a la izquierda.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Tournez à droite.
Gire a la derecha.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez tout droit.
Siga derecho.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Faites demi-tour.
Regrese.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Arrêtez-vous.
Pare.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez vers ___.
Vaya hacia___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Passez devant ___.
Pase el/la___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Cherchez ___.
Ponga atención a___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le bas
cuesta abajo
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le haut
cuesta arriba
Για να δώσετε κατευθύνσεις
intersection
intersección
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
feux de signalisation
semáforos
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
parc
parque
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... aller simple ...
... boleto sencillo...
απλό εισιτήριo
... aller-retour ...
... boleto de regreso...
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... ticket première/seconde classe ...
... primera clase/segunda clase
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... ticket pour la journée ...
... pase por un día ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... ticket hebdomadaire ...
... pase semanal ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... ticket mensuel ...
... pase mensual ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
Ce siège est-il pris ?
¿Está ocupado éste asiento?
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
C'est mon siège.
Ese es mi asiento.
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

ouvert
abierto
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
fermé
cerrado
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
entrée
entrada
Ταμπέλα εισόδου
sortie
salida
Ταμπέλα εξόδου
pousser
empuje
tirer
jale
hommes
hombres/caballeros
τουαλέτες ανδρών
femmes
mujeres/damas
τουαλέτες γυναικών
occupé/complet
lleno/ocupado
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
chambres disponibles / libre
Habitaciones libres/desocupado
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Necesito ir a__[lugar]__.
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Vous pouvez attendre ici un instant ?
¿Puede esperar aquí por un momento?
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
Suivez cette voiture !
¡Siga ese carro!
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Où est l'agence de location de voitures ?
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
... pour une journée / une semaine.
... por un día/una semana
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
Je voudrais une assurance tous risques.
Quisiera un seguro de cobertura total.
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
Je n'ai pas besoin d'assurance.
No necesito seguro.
Για να μη πάρετε ασφάλιση
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
Où est la prochaine station service ?
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Me gustaría incluir un conductor extra
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
Le réservoir n'est pas plein.
El tanque no está lleno.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
Le moteur fait un drôle de bruit.
El motor hace un sonido extraño.
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
La voiture est endommagée.
El coche se encuentra dañado.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη