Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

Je suis perdu.
Mi perdiĝis.
Όταν δεν ξέρετε που είστε
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
Où puis-je trouver ___ ?
Kie mi povas trovi ___?
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... des toilettes ?
... la banĉambron?
εγκατάσταση
... une banque / un bureau de change ?
... bankon/ŝanĝoficejon?
εγκατάσταση
... un hôtel ?
... hotelon?
εγκατάσταση
... une station service ?
... benzinstacion?
εγκατάσταση
... un hôpital ?
... malsanulejon?
εγκατάσταση
... une pharmacie ?
... apotekon?
εγκατάσταση
... un grand magasin ?
... magazenon?
εγκατάσταση
... un supermarché ?
... supermarkton?
εγκατάσταση
... un arrêt de bus ?
... bushaltejon?
εγκατάσταση
... une station de métro ?
... metroohaltejon?
εγκατάσταση
... un office du tourisme ?
... turistoficejon?
εγκατάσταση
... un distributeur/guichet automatique ?
... monaŭtomaton?
εγκατάσταση
Comment je peux me rendre ___ ?
Kiel mi iras al___?
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... au centre-ville ?
... la urbocentron?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à la gare ?
... la stacidomon?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'aéroport ?
... la aerhavenon?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... au commissariat ?
... la policejon?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... à l'ambassade de [pays] ?
... la ambasadon de [lando]?
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... bar ?
... trinkejojn?
τοποθεσία
... café ?
... kafejojn?
τοποθεσία
... restaurant ?
... restoraciojn?
τοποθεσία
... boîte de nuit ?
... noktoklubojn?
τοποθεσία
... hôtel ?
... hotelojn?
τοποθεσία
... attraction touristique ?
... turismajn allogojn?
τοποθεσία
... site historique ?
... historiajn lokojn?
τοποθεσία
... musée ?
... muzeojn?
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Tournez à gauche.
Turnu maldekstre.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Tournez à droite.
Turnu dekstre.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez tout droit.
Iru rekte.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Faites demi-tour.
Reiru.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Arrêtez-vous.
Haltu.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Allez vers ___.
Iru al la___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Passez devant ___.
Iru post la____.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Cherchez ___.
Serku la___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le bas
montsuben
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vers le haut
supren
Για να δώσετε κατευθύνσεις
intersection
vojkruciĝo
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
feux de signalisation
trafiklumo
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
parc
parko
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... aller simple ...
... solan bileton ...
απλό εισιτήριo
... aller-retour ...
... revenan bileton ...
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... ticket première/seconde classe ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... ticket pour la journée ...
... tagbileton ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... ticket hebdomadaire ...
... semajnobileton ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... ticket mensuel ...
... monatbileton ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
Ce siège est-il pris ?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
C'est mon siège.
Tio estas mia sidloko.
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

ouvert
malferma
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
fermé
ferma
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
entrée
eniro
Ταμπέλα εισόδου
sortie
eliro
Ταμπέλα εξόδου
pousser
puŝu
tirer
eltiru
hommes
viroj
τουαλέτες ανδρών
femmes
virinoj
τουαλέτες γυναικών
occupé/complet
Okupata
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
chambres disponibles / libre
neokupata
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Kiom por iri al __[loko]__?
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
Suivez cette voiture !
Sekvu tiun aŭton!
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Où est l'agence de location de voitures ?
Kie mi povas lui aŭton?
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
... pour une journée / une semaine.
...por unu tago/semajno.
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
Je voudrais une assurance tous risques.
Mi volas plenan asekuron.
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Mi ne bezonas asekuron.
Για να μη πάρετε ασφάλιση
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
Où est la prochaine station service ?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
Le réservoir n'est pas plein.
La benzinujo ne estas plena.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
Le moteur fait un drôle de bruit.
La motoro faras strangan bruon.
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
La voiture est endommagée.
La aŭto estas difektita.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη