Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

I am lost.
Ich habe mich verirrt.
Όταν δεν ξέρετε που είστε
Can you show me where it is on the map?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
Where can I find___?
Wo kann ich ___ finden?
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... a bathroom?
... ein Badezimmer?
εγκατάσταση
... a bank/an exchange office?
... eine Bank/Wechselstube?
εγκατάσταση
... a hotel?
... ein Hotel?
εγκατάσταση
... a gas station?
... eine Tankstelle?
εγκατάσταση
... a hospital?
... ein Krankenhaus?
εγκατάσταση
... a pharmacy?
... eine Apotheke?
εγκατάσταση
... a department store?
... ein Kaufhaus?
εγκατάσταση
... a supermarket?
... ein Supermarkt?
εγκατάσταση
... the bus stop?
... eine Bushaltestelle?
εγκατάσταση
... the subway station?
... eine Bahnstation?
εγκατάσταση
... a tourist information office?
... die Touristeninformation?
εγκατάσταση
... an ATM/a cash machine?
... einen Geldautomaten?
εγκατάσταση
How do I get to___?
Wie komme ich zum/zur ___?
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... the downtown area?
... die Stadtmitte?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... the train station?
... der Bahnhof?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... the airport?
... der Flughafen?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... the police station?
... die Polizeiwache?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... the embassy of [country]?
... die Botschaft von [Land]?
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
Can you recommend any good___?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... bars?
... Bars?
τοποθεσία
... cafes?
... Cafés?
τοποθεσία
... restaurants?
... Restaurants?
τοποθεσία
... night clubs?
... Diskotheken?
τοποθεσία
... hotels?
... Hotels?
τοποθεσία
... tourist attractions?
... Touristenattraktionen?
τοποθεσία
... historic sites?
... historische Sehenswürdigkeiten?
τοποθεσία
... museums?
... Museums?
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Turn left.
Nach links.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Turn right.
Nach rechts.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Go straight ahead.
Geradeaus gehen.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Go back.
Geh zurück.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Stop.
Anhalten.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Go towards the___.
Gehe zum/zur ___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Go past the___.
Geh an ___ vorbei.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Watch for the___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
downhill
bergab
Για να δώσετε κατευθύνσεις
uphill
bergauf
Για να δώσετε κατευθύνσεις
intersection
Kreuzung
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
traffic lights
Ampel
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
park
Park
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

Where can I buy a bus/train ticket?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... single ticket ...
... Einzelfahrschein ...
απλό εισιτήριo
... return ticket ...
... Rückfahrkarte ...
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... first class/second class ticket ...
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... day pass ...
... Tageskarte ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... weekly pass ...
... Wochenkarte ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... monthly pass ...
... Monatskarte ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
How much is a ticket to __[location]__ ?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
I'd like to reserve a seat (by the window).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
How long to get to __[location]__?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
Is this seat taken?
Ist dieser Platz besetzt?
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
That is my seat.
Das ist mein Platz.
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

open
geöffnet
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
closed
geschlossen
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
entrance
Eingang
Ταμπέλα εισόδου
exit
Ausgang
Ταμπέλα εξόδου
push
Drücken
pull
Ziehen
men
Männer
τουαλέτες ανδρών
women
Damen
τουαλέτες γυναικών
occupied
Besetzt
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
vacant
Frei
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

Do you know the number to call a taxi?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
I need to go to __[location]__.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
How much to go to__[location]__?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Can you wait here for a moment?
Können Sie hier einen Moment warten?
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
Follow that car!
Folgen Sie dem Auto!
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Where is the car rental?
Wo ist die Autovermietung?
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
I'd like to rent a small car/large car/van.
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
... for one day/one week.
... für einen Tag/eine Woche.
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
I want full coverage insurance.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
I do not need insurance.
Ich brauche keine Versicherung.
Για να μη πάρετε ασφάλιση
Should I bring the car back with a full tank?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
Where is the next gas station?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
I would like to include a second driver.
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
What is the speed limit in cities/on highways?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
The tank is not full.
Der Tank ist nicht voll.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
The engine makes a strange noise.
Der Motor macht komische Geräusche.
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
The car is damaged.
Das Auto ist kaputt.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη