Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Τρώγοντας έξω

Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο

Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού

Τρώγοντας έξω - Παραγγελία ποτών

Τρώγοντας έξω - Πληρωμή

Τρώγοντας έξω - Παράπονα

Τρώγοντας έξω - Αλλεργίες