Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Αριθμοί και χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - αριθμός

Αριθμοί και χρήματα - Χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης