Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Αριθμοί και χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - αριθμός

nul
zero
αριθμός
één
unu
αριθμός
twee
doi
αριθμός
drie
trei
αριθμός
vier
patru
αριθμός
vijf
cinci
αριθμός
zes
șase
αριθμός
zeven
șapte
αριθμός
acht
opt
αριθμός
negen
nouă
αριθμός
tien
zece
αριθμός
elf
unsprezece
αριθμός
twaalf
doisprezece
αριθμός
dertien
treisprezece
αριθμός
veertien
paisprezece
αριθμός
vijftien
cincisprezece
αριθμός
zestien
șaisprezece
αριθμός
zeventien
șaptesprezece
αριθμός
achttien
optsprezece
αριθμός
negentien
nouăsprezece
αριθμός
twintig
douăzeci
αριθμός
dertig
treizeci
αριθμός
veertig
patruzeci
αριθμός
vijftig
cincizeci
αριθμός
zestig
șaizeci
αριθμός
zeventig
șaptezeci
αριθμός
tachtig
optzeci
αριθμός
negentig
nouăzeci
αριθμός
honderd
sută
αριθμός
miljoen
milion
αριθμός
biljoen
miliard
αριθμός

Αριθμοί και χρήματα - Χρήματα

Neemt u ___ aan?
Acceptați __ ?
Ερώτηση σχετικά με αποδεκτές μεθόδους πληρωμής
... creditcards?
... carduri de credit?
μέθοδος πληρωμής
... debitcards?
... carduri de debit imediat?
μέθοδος πληρωμής
... contant?
... numerar?
μέθοδος πληρωμής
... cheques?
... cecuri?
μέθοδος πληρωμής
Ik wil graag wat geld wisselen.
Aș dori să schimb niște bani.
Αίτηση για αλλαγή συναλλάγματος
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Ερώτηση σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία

Αριθμοί και χρήματα - Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης

Toets uw pincode in.
Introduceți codul PIN.
Απαιτείται άμεση εισαγωγή τον προσωπικό σας κωδικό
Geld opnemen
Retrageți numerar
Επιλογή για να πάρετε τα χρήματα
Bevestigen
Confirmare
Αποδοχή μιας πράξης
Annuleren
Anulează
Ακύρωση μιας πράξης
Bedrag kiezen
Alegeți suma
Επιλογή ποσού χρημάτων
Wilt u een bon?
Doriți o chitanță?
Επιλογή εκτύπωσης απόδειξης