Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Αριθμοί και χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - αριθμός

nul
zero
αριθμός
één
one
αριθμός
twee
two
αριθμός
drie
three
αριθμός
vier
four
αριθμός
vijf
five
αριθμός
zes
six
αριθμός
zeven
seven
αριθμός
acht
eight
αριθμός
negen
nine
αριθμός
tien
ten
αριθμός
elf
eleven
αριθμός
twaalf
twelve
αριθμός
dertien
thirteen
αριθμός
veertien
fourteen
αριθμός
vijftien
fifteen
αριθμός
zestien
sixteen
αριθμός
zeventien
seventeen
αριθμός
achttien
eighteen
αριθμός
negentien
nineteen
αριθμός
twintig
twenty
αριθμός
dertig
thirty
αριθμός
veertig
forty
αριθμός
vijftig
fifty
αριθμός
zestig
sixty
αριθμός
zeventig
seventy
αριθμός
tachtig
eighty
αριθμός
negentig
ninety
αριθμός
honderd
hundred
αριθμός
miljoen
million
αριθμός
biljoen
billion
αριθμός

Αριθμοί και χρήματα - Χρήματα

Neemt u ___ aan?
Do you accept ___?
Ερώτηση σχετικά με αποδεκτές μεθόδους πληρωμής
... creditcards?
... credit cards?
μέθοδος πληρωμής
... debitcards?
... debit cards?
μέθοδος πληρωμής
... contant?
... cash?
μέθοδος πληρωμής
... cheques?
... checks?
μέθοδος πληρωμής
Ik wil graag wat geld wisselen.
I would like to exchange some money.
Αίτηση για αλλαγή συναλλάγματος
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Ερώτηση σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία

Αριθμοί και χρήματα - Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης

Toets uw pincode in.
Enter your PIN code.
Απαιτείται άμεση εισαγωγή τον προσωπικό σας κωδικό
Geld opnemen
Withdraw money
Επιλογή για να πάρετε τα χρήματα
Bevestigen
Confirm
Αποδοχή μιας πράξης
Annuleren
Cancel
Ακύρωση μιας πράξης
Bedrag kiezen
Select amount
Επιλογή ποσού χρημάτων
Wilt u een bon?
Do you want a receipt?
Επιλογή εκτύπωσης απόδειξης