Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Αριθμοί και χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - αριθμός

ゼロ
null
αριθμός
eins
αριθμός
zwei
αριθμός
drei
αριθμός
vier
αριθμός
fünf
αριθμός
sechs
αριθμός
sieben
αριθμός
acht
αριθμός
neun
αριθμός
zehn
αριθμός
十一
elf
αριθμός
十二
zwölf
αριθμός
十三
dreizehn
αριθμός
十四
vierzehn
αριθμός
十五
fünfzehn
αριθμός
十六
sechzehn
αριθμός
十七
siebzehn
αριθμός
十八
achtzehn
αριθμός
十九
neunzehn
αριθμός
二十
zwanzig
αριθμός
三十
dreißig
αριθμός
四十
vierzig
αριθμός
五十
fünfzig
αριθμός
六十
sechzig
αριθμός
七十
siebzig
αριθμός
八十
achtzig
αριθμός
九十
neunzig
αριθμός
hundert
αριθμός
Million
αριθμός
Milliarde
αριθμός

Αριθμοί και χρήματα - Χρήματα

___は受け入れていますか?
Nehmen Sie ___?
Ερώτηση σχετικά με αποδεκτές μεθόδους πληρωμής
...クレジットカード?
... Kreditkarte?
μέθοδος πληρωμής
...デビットカード?
... EC-Karte?
μέθοδος πληρωμής
...現金?
... Bargeld?
μέθοδος πληρωμής
...チェック?
... Schecks?
μέθοδος πληρωμής
お金を両替したいです
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Αίτηση για αλλαγή συναλλάγματος
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Ερώτηση σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία

Αριθμοί και χρήματα - Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης

パスワードを入力してください
Geben Sie Ihren Pin ein.
Απαιτείται άμεση εισαγωγή τον προσωπικό σας κωδικό
お金を引き出す
Geld abheben
Επιλογή για να πάρετε τα χρήματα
承認
Bestätigen
Αποδοχή μιας πράξης
キャンセル
Abbrechen
Ακύρωση μιας πράξης
金額を選択する
Betrag auswählen
Επιλογή ποσού χρημάτων
レシートは必要ですか?
Benötigen Sie eine Quittung?
Επιλογή εκτύπωσης απόδειξης