Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Αριθμοί και χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - αριθμός

nul
cero
αριθμός
unu
uno
αριθμός
du
dos
αριθμός
tri
tres
αριθμός
kvar
cuatro
αριθμός
kvin
cinco
αριθμός
ses
seis
αριθμός
sep
siete
αριθμός
ok
ocho
αριθμός
naŭ
nueve
αριθμός
dek
diez
αριθμός
dek unu
once
αριθμός
dek du
doce
αριθμός
dek tri
trece
αριθμός
dek kvar
catorce
αριθμός
dek kvin
quince
αριθμός
dek ses
dieciseis
αριθμός
dek sep
diecisiete
αριθμός
dek ok
dieciocho
αριθμός
dek naŭ
diecinueve
αριθμός
dudek
veinte
αριθμός
tridek
treinta
αριθμός
kvardek
cuarenta
αριθμός
kvindek
cincuenta
αριθμός
sesdek
sesenta
αριθμός
sepdek
setenta
αριθμός
okdek
ochenta
αριθμός
naŭdek
noventa
αριθμός
cent
cien
αριθμός
miliono
millón
αριθμός
miliardo
billón
αριθμός

Αριθμοί και χρήματα - Χρήματα

Ĉu vi akceptas ___?
¿Aceptan _____?
Ερώτηση σχετικά με αποδεκτές μεθόδους πληρωμής
... kreditkartojn?
... tarjetas de crédito?
μέθοδος πληρωμής
... debitkartojn?
...tarjetas de débito?
μέθοδος πληρωμής
... kontanton?
...efectivo?
μέθοδος πληρωμής
... ĉekojn?
... cheques?
μέθοδος πληρωμής
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Αίτηση για αλλαγή συναλλάγματος
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Ερώτηση σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία

Αριθμοί και χρήματα - Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης

Entajpu vian kodon PIN.
Introduzca el código PIN.
Απαιτείται άμεση εισαγωγή τον προσωπικό σας κωδικό
Retiri monon
Retirar dinero
Επιλογή για να πάρετε τα χρήματα
Konfirmi
Confirmar
Αποδοχή μιας πράξης
Nuligi
Cancelar
Ακύρωση μιας πράξης
Elektu kvanton
Seleccionar cantidad
Επιλογή ποσού χρημάτων
Ĉu vi volas kvitancon?
¿Desea imprimir el recibo?
Επιλογή εκτύπωσης απόδειξης