Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Αριθμοί και χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - αριθμός

μηδέν (midén)
zero
αριθμός
ένα (éna)
one
αριθμός
δύο (dío)
two
αριθμός
τρία (tría)
three
αριθμός
τέσσερα (téssera)
four
αριθμός
πέντε (pénte)
five
αριθμός
έξι (éxi)
six
αριθμός
εφτά (eftá)
seven
αριθμός
οχτώ (ohtó)
eight
αριθμός
εννιά (eniá)
nine
αριθμός
δέκα (déka)
ten
αριθμός
έντεκα (énteka)
eleven
αριθμός
δώδεκα (dódeka)
twelve
αριθμός
δεκατρία (dekatría)
thirteen
αριθμός
δεκατέσσερα (dekatéssera)
fourteen
αριθμός
δεκαπέντε (dekapénte)
fifteen
αριθμός
δεκαέξι (dekaéxi)
sixteen
αριθμός
δεκαεφτά (dekaeftá)
seventeen
αριθμός
δεκαοχτώ (dekaoxtó)
eighteen
αριθμός
δεκαεννιά (dekaeniá)
nineteen
αριθμός
είκοσι (íkosi)
twenty
αριθμός
τριάντα (triánta)
thirty
αριθμός
σαράντα (saránta)
forty
αριθμός
πενήντα (penínta)
fifty
αριθμός
εξήντα (exínta)
sixty
αριθμός
εβδομήντα (ebdomínta)
seventy
αριθμός
ογδόντα (ogdónda)
eighty
αριθμός
ενενήντα (enenínta)
ninety
αριθμός
εκατό (ekató)
hundred
αριθμός
εκατομμύριο (ekatomírio)
million
αριθμός
δισεκατομμύριο (disekatomírio)
billion
αριθμός

Αριθμοί και χρήματα - Χρήματα

Δέχεστε ___; (Déheste ___?)
Do you accept ___?
Ερώτηση σχετικά με αποδεκτές μεθόδους πληρωμής
...πιστωτικές κάρτες; (...pistotikés kártes?)
... credit cards?
μέθοδος πληρωμής
...χρεωστικές κάρτες; (...hreostikés kártes?)
... debit cards?
μέθοδος πληρωμής
...μετρητά; (...metritá?)
... cash?
μέθοδος πληρωμής
...επιταγές; (...epitagés?)
... checks?
μέθοδος πληρωμής
Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. (Tha íthela na alláxo kápya hrímata.)
I would like to exchange some money.
Αίτηση για αλλαγή συναλλάγματος
Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ _ [νόμισμα 1] _ και _ [νόμισμα 2] _; (Pya íne i sinalagmatikí isotimía metaxí _[nómisma 1] _ και _ [nómisma 2] _?)
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Ερώτηση σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία

Αριθμοί και χρήματα - Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης

Εισάγετε τον κωδικό PIN σας. (Iságete ton kodikó PIN sas.)
Enter your PIN code.
Απαιτείται άμεση εισαγωγή τον προσωπικό σας κωδικό
Ανάληψη χρημάτων (Análipsi hrimáton)
Withdraw money
Επιλογή για να πάρετε τα χρήματα
Επιβεβαίωση (Epivevéosi)
Confirm
Αποδοχή μιας πράξης
Ακύρωση (Akírosi)
Cancel
Ακύρωση μιας πράξης
Επιλέξτε ποσό (Epiléxte posó)
Select amount
Επιλογή ποσού χρημάτων
Θέλετε απόδειξη; (Thélete apódixi?)
Do you want a receipt?
Επιλογή εκτύπωσης απόδειξης