Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Αριθμοί και χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - αριθμός

zéro
nul
αριθμός
un
één
αριθμός
deux
twee
αριθμός
trois
drie
αριθμός
quatre
vier
αριθμός
cinq
vijf
αριθμός
six
zes
αριθμός
sept
zeven
αριθμός
huit
acht
αριθμός
neuf
negen
αριθμός
dix
tien
αριθμός
onze
elf
αριθμός
douze
twaalf
αριθμός
treize
dertien
αριθμός
quatorze
veertien
αριθμός
quinze
vijftien
αριθμός
seize
zestien
αριθμός
dix-sept
zeventien
αριθμός
dix-huit
achttien
αριθμός
dix-neuf
negentien
αριθμός
vingt
twintig
αριθμός
trente
dertig
αριθμός
quarante
veertig
αριθμός
cinquante
vijftig
αριθμός
soixante
zestig
αριθμός
soixante-dix
zeventig
αριθμός
quatre-vingts
tachtig
αριθμός
quatre-vingt-dix
negentig
αριθμός
cent
honderd
αριθμός
million
miljoen
αριθμός
milliard
biljoen
αριθμός

Αριθμοί και χρήματα - Χρήματα

Acceptez-vous __ ?
Neemt u ___ aan?
Ερώτηση σχετικά με αποδεκτές μεθόδους πληρωμής
... les cartes de crédit ?
... creditcards?
μέθοδος πληρωμής
... les cartes à débit immédiat ?
... debitcards?
μέθοδος πληρωμής
... l'espèce ?
... contant?
μέθοδος πληρωμής
... les chèques ?
... cheques?
μέθοδος πληρωμής
Je voudrais échanger de l'argent.
Ik wil graag wat geld wisselen.
Αίτηση για αλλαγή συναλλάγματος
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Ερώτηση σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία

Αριθμοί και χρήματα - Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης

Composez votre code secret.
Toets uw pincode in.
Απαιτείται άμεση εισαγωγή τον προσωπικό σας κωδικό
Retrait
Geld opnemen
Επιλογή για να πάρετε τα χρήματα
Valider
Bevestigen
Αποδοχή μιας πράξης
Annuler
Annuleren
Ακύρωση μιας πράξης
Choisir un montant
Bedrag kiezen
Επιλογή ποσού χρημάτων
Souhaitez-vous un reçu ?
Wilt u een bon?
Επιλογή εκτύπωσης απόδειξης