Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ψώνια

Ψώνια - Τα βασικά

您有___?(nín yǒu ___?)
Avez-vous ___ ?
Ερώτηση για συγκεκριμένο αντικείμενο
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Où puis-je trouver ___ ?
Ερώτηση για την τοποθεσία συγκεκριμένου αντικείμενου
多少钱?(duōshǎo qián?)
Combien ça coûte ?
Ερώτηση για την τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει παρόμοιο προϊόν που είναι λιγότερο ακριβό.
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Ερώτηση σχετικά με τις ώρες λειτουργίας ενός μαγαζιού
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Je regarde, c'est tout.
Ενημέρωση υπαλλήλου μαγαζιού ότι δεν χρειάζεστε βοήθεια αυτή τη στιγμή
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Je le prends.
Ενημέρωση απόφασης αγοράς
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Je peux payer par carte ?
Ερώτηση σχετικά με το αν το κατάστημα δέχεται πιστωτικές κάρτες
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Για να ζητήσετε την απόδειξη
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Για να ζητήσετε μια τσάντα
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Je voudrais échanger cet article.
Για να εξηγήσετε ότι θέλετε να επιστρέψετε κάτι

Ψώνια - Ρούχα

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Ερώτηση για το αν μπορείτε να δοκιμάσετε ενδύματα
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Où sont les cabines d'essayage ?
Ερώτηση σχετικά με την τοποθεσία των δοκιμαστηρίων
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Vous l'avez en ___ ?
Ερώτηση για αν το κατάστημα έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος ρούχου
…小号?(…xiǎo hào?)
... S ?
Μέγεθος ρούχου
…中号?(…zhōng hào?)
... M ?
Μέγεθος ρούχου
…大号?(…dà hào?)
... L ?
Μέγεθος ρούχου
…加大号?(…jiā dà hào?)
... XL ?
Μέγεθος ρούχου
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Ερώτηση για συγκεκριμένο μέγεθος παπουτσιού
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
C'est trop petit.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μικρό
这太大了。(zhè tài dàle.)
C'est trop grand.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μεγάλο
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Ça me va bien ?
Για να ζητήσετε την γνώμη κάποιου σχετικά με το πως φαίνεται ένα ρούχο πάνω σας

Ψώνια - Παζάρεμα

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Πρόταση για τιμή εκκίνησης
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
C'est beaucoup trop cher !
Αντίθεση σε τιμή, επειδή είναι πάρα πολύ υψηλή
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Αναφορά σχετικά με φθηνότερη τιμή σε άλλο κατάστημα
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Ρύθμιση τελικής προσφοράς
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Εμφάνιση αδιαφορίας
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Alors je vais aller voir ailleurs.
Εμφάνιση αδιαφορίας με απειλή ότι θα φύγετε
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Je ne peux pas me le permettre.
Αντίθεση σε τιμή λέγοντας ότι δεν έχετε το ποσό χρημάτων που ζητά ο πολιτής
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Aποδοχή της συμφωνίας με προσποιητή λύπη