Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ψώνια

Ψώνια - Τα βασικά

Ĉu vi havas ___?
Aveți ___ ?
Ερώτηση για συγκεκριμένο αντικείμενο
Kie mi povas trovi ___?
Unde aș putea găsi ___ ?
Ερώτηση για την τοποθεσία συγκεκριμένου αντικείμενου
Kiom estas tio?
Cât costă asta?
Ερώτηση για την τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Aveți altceva mai ieftin?
Ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει παρόμοιο προϊόν που είναι λιγότερο ακριβό.
Kiam vi malfermas/fermas?
La ce oră deschideți/închideți?
Ερώτηση σχετικά με τις ώρες λειτουργίας ενός μαγαζιού
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Mă uit doar.
Ενημέρωση υπαλλήλου μαγαζιού ότι δεν χρειάζεστε βοήθεια αυτή τη στιγμή
Mi aĉetos ĝin.
Rămân acestea.
Ενημέρωση απόφασης αγοράς
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Pot să plătesc cu cardul?
Ερώτηση σχετικά με το αν το κατάστημα δέχεται πιστωτικές κάρτες
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
Για να ζητήσετε την απόδειξη
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?
Για να ζητήσετε μια τσάντα
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Aș dori să returnez acest produs.
Για να εξηγήσετε ότι θέλετε να επιστρέψετε κάτι

Ψώνια - Ρούχα

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Pot să o probez, vă rog?
Ερώτηση για το αν μπορείτε να δοκιμάσετε ενδύματα
Kie estas la vestaroj?
Unde sunt cabinele de probă?
Ερώτηση σχετικά με την τοποθεσία των δοκιμαστηρίων
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Aveți acest model mărimea ___ ?
Ερώτηση για αν το κατάστημα έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος ρούχου
...malgranda?
... S?
Μέγεθος ρούχου
...meza?
... M?
Μέγεθος ρούχου
...granda?
... L?
Μέγεθος ρούχου
...ekstragranda?
... XL ?
Μέγεθος ρούχου
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Aveți acești pantofi mărimea ___ ?
Ερώτηση για συγκεκριμένο μέγεθος παπουτσιού
Ĝi estas tro malgranda.
Este prea mic.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μικρό
Ĝi estas tro granda.
Este prea mare.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μεγάλο
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Îmi vine bine?
Για να ζητήσετε την γνώμη κάποιου σχετικά με το πως φαίνεται ένα ρούχο πάνω σας

Ψώνια - Παζάρεμα

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Vă dau _[valoare]_ pentru asta.
Πρόταση για τιμή εκκίνησης
Tiu estas tro kara
Este mult prea scump!
Αντίθεση σε τιμή, επειδή είναι πάρα πολύ υψηλή
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Am văzut același lucru în altă parte la _[valoare]_.
Αναφορά σχετικά με φθηνότερη τιμή σε άλλο κατάστημα
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.
Ρύθμιση τελικής προσφοράς
Tiam mi ne interesas.
Atunci nu sunt interesat(ă).
Εμφάνιση αδιαφορίας
Mi iros aliloken.
Atunci o să merg în altă parte.
Εμφάνιση αδιαφορίας με απειλή ότι θα φύγετε
Mi ne povas pagi ĝin!
Nu îmi permit.
Αντίθεση σε τιμή λέγοντας ότι δεν έχετε το ποσό χρημάτων που ζητά ο πολιτής
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.
Aποδοχή της συμφωνίας με προσποιητή λύπη