Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ψώνια

Ψώνια - Τα βασικά

Ĉu vi havas ___?
Har du ___?
Ερώτηση για συγκεκριμένο αντικείμενο
Kie mi povas trovi ___?
Hvor kan jeg finde ___?
Ερώτηση για την τοποθεσία συγκεκριμένου αντικείμενου
Kiom estas tio?
Hvor meget koster dette?
Ερώτηση για την τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Har du noget der er mindre dyrt?
Ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει παρόμοιο προϊόν που είναι λιγότερο ακριβό.
Kiam vi malfermas/fermas?
Hvornår åbner/lukker I?
Ερώτηση σχετικά με τις ώρες λειτουργίας ενός μαγαζιού
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Jeg kigger bare.
Ενημέρωση υπαλλήλου μαγαζιού ότι δεν χρειάζεστε βοήθεια αυτή τη στιγμή
Mi aĉetos ĝin.
Jeg vil gerne købe det.
Ενημέρωση απόφασης αγοράς
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan jeg betale med kreditkort?
Ερώτηση σχετικά με το αν το κατάστημα δέχεται πιστωτικές κάρτες
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kan jeg få kvitteringen, tak?
Για να ζητήσετε την απόδειξη
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kan jeg få en pose, tak?
Για να ζητήσετε μια τσάντα
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Jeg vil gerne returnere dette.
Για να εξηγήσετε ότι θέλετε να επιστρέψετε κάτι

Ψώνια - Ρούχα

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Må jeg prøve denne, tak?
Ερώτηση για το αν μπορείτε να δοκιμάσετε ενδύματα
Kie estas la vestaroj?
Hvor er prøverummene?
Ερώτηση σχετικά με την τοποθεσία των δοκιμαστηρίων
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Har du denne i ___?
Ερώτηση για αν το κατάστημα έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος ρούχου
...malgranda?
... small?
Μέγεθος ρούχου
...meza?
... medium?
Μέγεθος ρούχου
...granda?
... large?
Μέγεθος ρούχου
...ekstragranda?
... extra large?
Μέγεθος ρούχου
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Har du disse sko i størrelse ___?
Ερώτηση για συγκεκριμένο μέγεθος παπουτσιού
Ĝi estas tro malgranda.
Den er for lille.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μικρό
Ĝi estas tro granda.
Den er for stor.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μεγάλο
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Ser denne her godt ud på mig?
Για να ζητήσετε την γνώμη κάποιου σχετικά με το πως φαίνεται ένα ρούχο πάνω σας

Ψώνια - Παζάρεμα

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Jeg vil give dig_[beløb]_ for denne.
Πρόταση για τιμή εκκίνησης
Tiu estas tro kara
Det er alt for dyrt!
Αντίθεση σε τιμή, επειδή είναι πάρα πολύ υψηλή
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Jeg så denne til _[beløb]_ et andet sted.
Αναφορά σχετικά με φθηνότερη τιμή σε άλλο κατάστημα
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[beløb]_ er mit endelige bud!
Ρύθμιση τελικής προσφοράς
Tiam mi ne interesas.
Så er jeg ikke interesseret.
Εμφάνιση αδιαφορίας
Mi iros aliloken.
Så går jeg et andet sted hen.
Εμφάνιση αδιαφορίας με απειλή ότι θα φύγετε
Mi ne povas pagi ĝin!
Jeg har ikke råd til det!
Αντίθεση σε τιμή λέγοντας ότι δεν έχετε το ποσό χρημάτων που ζητά ο πολιτής
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Det er mere end jeg har råd til men jeg tager den.
Aποδοχή της συμφωνίας με προσποιητή λύπη