Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ψώνια

Ψώνια - Τα βασικά

Ĉu vi havas ___?
Haben Sie ___?
Ερώτηση για συγκεκριμένο αντικείμενο
Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Ερώτηση για την τοποθεσία συγκεκριμένου αντικείμενου
Kiom estas tio?
Wieviel kostet das?
Ερώτηση για την τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει παρόμοιο προϊόν που είναι λιγότερο ακριβό.
Kiam vi malfermas/fermas?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Ερώτηση σχετικά με τις ώρες λειτουργίας ενός μαγαζιού
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ich schaue mich nur um.
Ενημέρωση υπαλλήλου μαγαζιού ότι δεν χρειάζεστε βοήθεια αυτή τη στιγμή
Mi aĉetos ĝin.
Ich werde es kaufen.
Ενημέρωση απόφασης αγοράς
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Ερώτηση σχετικά με το αν το κατάστημα δέχεται πιστωτικές κάρτες
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Για να ζητήσετε την απόδειξη
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Για να ζητήσετε μια τσάντα
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Για να εξηγήσετε ότι θέλετε να επιστρέψετε κάτι

Ψώνια - Ρούχα

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Ερώτηση για το αν μπορείτε να δοκιμάσετε ενδύματα
Kie estas la vestaroj?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Ερώτηση σχετικά με την τοποθεσία των δοκιμαστηρίων
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Haben Sie das auch in ___?
Ερώτηση για αν το κατάστημα έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος ρούχου
...malgranda?
... S?
Μέγεθος ρούχου
...meza?
... M?
Μέγεθος ρούχου
...granda?
... L?
Μέγεθος ρούχου
...ekstragranda?
... XL
Μέγεθος ρούχου
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Ερώτηση για συγκεκριμένο μέγεθος παπουτσιού
Ĝi estas tro malgranda.
Es ist zu klein.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μικρό
Ĝi estas tro granda.
Es ist zu groß.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μεγάλο
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Steht mir das?
Για να ζητήσετε την γνώμη κάποιου σχετικά με το πως φαίνεται ένα ρούχο πάνω σας

Ψώνια - Παζάρεμα

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Πρόταση για τιμή εκκίνησης
Tiu estas tro kara
Das ist viel zu teuer!
Αντίθεση σε τιμή, επειδή είναι πάρα πολύ υψηλή
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Αναφορά σχετικά με φθηνότερη τιμή σε άλλο κατάστημα
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Ρύθμιση τελικής προσφοράς
Tiam mi ne interesas.
Dann bin ich nicht interessiert.
Εμφάνιση αδιαφορίας
Mi iros aliloken.
Dann werde ich woanders hingehen.
Εμφάνιση αδιαφορίας με απειλή ότι θα φύγετε
Mi ne povas pagi ĝin!
Das kann ich mir nicht leisten!
Αντίθεση σε τιμή λέγοντας ότι δεν έχετε το ποσό χρημάτων που ζητά ο πολιτής
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Aποδοχή της συμφωνίας με προσποιητή λύπη