Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
मेरा मानना है
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
उम्र, लिंग, पता?
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
AGR (agora)
अब
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
वापस आऊँगा/आऊँगी
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
XAU (tchau)
फ़िर मिलेंगे
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
मानो या न मानो
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
BRB (be right back)
Português: Volto já
अभी आया/आई
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
शराब खुद लाना
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
फिर मिलेंगे
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
T+ (até mais)
अल्विदा
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
क्या मैं आपको जानता/जानती हूँ?
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
अंत्
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
आपके खबर के लिए
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
जाना होगा
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
मेरी राय है कि
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
मेरा मानना है कि
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
आभार हैं
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
मज़ाक था
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
dp (depois)
बाद में
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
हे हे
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
तुम्हारे लिए नहीं
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
agr naum (agora não)
अभी नहीं
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
क्या हम बात कर सकते हैं?
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
TB (text back)
Português: escreva de volta
उत्तर चाहिए
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
सच कहूँ तो
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
शुक्रिया
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
THX (thanks)
vlw(valeu)
धन्यवाद
Συντομογραφία ευχαριστίας
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
फिर मिलेंगे
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
p vc (para você)
तुम्हारे लिए
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο