Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
내가 이해하기론
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
AGR (agora)
지금
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
잠깐만
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
XAU (tchau)
다음에 봐
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
믿든지 말든지
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
BRB (be right back)
Português: Volto já
잠깐만 어디좀
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
다음에 봐요.
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
T+ (até mais)
나중에 봐요.
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
누구세요?
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
메세지 끝
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
알아두라고 하는 말이에요.
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
갑자기 어디를 가야해요.
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
제 생각이에요.
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
제 누추한 의견이지만,
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
제가 빚진게 있네요.
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
그냥 농담이에요.
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
dp (depois)
나중에요!
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
신경쓰지 마세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
agr naum (agora não)
지금 말구요.
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
얘기하고 싶은게 있어요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
TB (text back)
Português: escreva de volta
답장 하세요.
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
솔직히 말하면,
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
미리 감사드려요.
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
THX (thanks)
vlw(valeu)
감사해요.
Συντομογραφία ευχαριστίας
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
나중에 이야기 해요.
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
p vc (para você)
당신에게 드립니다.
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο