Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
AIUI ( Som jeg forstår det)
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASL (alder, køn, sted?)
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
AGR (agora)
ATM (i øjeblikket)
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
BBL (jeg er tilbage senere)
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
XAU (tchau)
BCNU (vi ses)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
BION (tro det eller ej)
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
BRB (be right back)
Português: Volto já
BRB (jeg er tilbage snart)
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
BYOB (medbring selv øl)
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
CU (vi ses)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
T+ (até mais)
CUL (vi ses senere)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
DIKU (kender jeg dig?)
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
EOM (Besked slut)
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
FYI (til information)
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
G2G (jeg er nødt til at gå)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
IMO (efter min mening)
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
IOU (jeg skylder dig)
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
J/K (jeg joker bare)
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
dp (depois)
L8R (senere)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
LOL (griner højt)
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
MYOB ( pas dig selv)
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
agr naum (agora não)
NRN (ikke lige nu)
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
RFD (anmodning on en diskussion)
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
TB (text back)
Português: escreva de volta
TB (skriv tilbage)
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
TBH (for at være ærlig)
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
TIA ( Tak på forhånd)
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
THX (thanks)
vlw(valeu)
THX (tak)
Συντομογραφία ευχαριστίας
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
TTYL (vi snakkes ved senere)
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
p vc (para você)
4U (til dig)
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο