Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

Zoals ik het begrijp
AIUI (jak rozumiem)
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
Leeftijd, geslacht, woonplaats
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
Op dit moment
ATM (w tym momencie)
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
Ben zo terug
BBL (będę później)
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
Tot ziens
BCNU (do zobaczenia)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
Geloof het of niet
BION (choć trudno w to uwierzyć)
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
Ben zo terug
z/w (zaraz wracam)
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
Breng je eigen bier
BYOB (przynieś swoje piwo)
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
Tot ziens
CU (do zobaczenia)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
Zie je later
CUL (do zobaczenia później)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
Ken ik jou?
DIKU (Czy my się znamy?)
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
Einde bericht
EOM (koniec)
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
Ter informatie
FYI (dla twojej wiadomości)
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
Ik moet gaan
G2G (muszę iść)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
Naar mijn mening
IMO (moim zdaniem)
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
Naar mijn bescheiden mening
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
Ik ben je iets schuldig
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
Grapje
J/K (tylko żartowałem)
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
Later
L8R (później)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
Ik lach hardop
LOL (śmiać się głośno)
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
Bemoei je met je eigen zaken
MYOB (nie twój interes)
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
Nu even niet
NRN (nie teraz)
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
Oproep tot discussie
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
Schrijf terug
TB (odpisz)
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
Om eerlijk te zijn
TBH (szczerze mówiąc)
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
Bij voorbaat dank
TIA (z góry dziękuję)
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
Bedankt
THX (dzięki)
Συντομογραφία ευχαριστίας
Spreek je later
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
Voor jou
4U
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο