Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

Da quello che ho capito...
내가 이해하기론
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
Al momento
지금
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
spe (aspetta)
잠깐만
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
ciao ciao
다음에 봐
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
Non ci crederai...
믿든지 말든지
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
Torno subito
잠깐만 어디좀
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
Ognuno porta qualcosa da bere
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
Ciao
다음에 봐요.
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
A pre (A presto)
나중에 봐요.
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
Ti conosco? / Ci conosciamo?
누구세요?
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
Fine del messaggio
메세지 끝
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
Per tua informazione...
알아두라고 하는 말이에요.
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
Devo scappare / Devo andare
갑자기 어디를 가야해요.
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
Io penso che...
제 생각이에요.
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
Credo che...
제 누추한 의견이지만,
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
Te lo devo
제가 빚진게 있네요.
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
Scherzavo!
그냥 농담이에요.
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
Dopo
나중에요!
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
ahahahah
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
Non raccontarlo in giro
신경쓰지 마세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
Adesso non posso
지금 말구요.
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
Ti devo parlare
얘기하고 싶은게 있어요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
Risp. (rispondi)
답장 하세요.
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
A dir la verità...
솔직히 말하면,
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
Grazie in anticipo
미리 감사드려요.
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
Grazie
감사해요.
Συντομογραφία ευχαριστίας
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
나중에 이야기 해요.
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
x te (per te)
당신에게 드립니다.
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο