Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

KMK (kiel mi komprenas)
Kuten minä asian ymmärrän
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Ikä, sukupuoli, paikkakunta?
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
NMM (nunmomente)
Nyt juuri
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
RPM (returne pli malfrue)
Tulen takaisin myöhemmin
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
ĜR (ĝis revido)
Nähdään
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
KAN (kredu aŭ ne)
Usko tai älä
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
RPM (returne pli malfrue)
Tulen kohta takaisin
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
KPB (kunportu propran bieron)
Omat kaljat mukaan
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
ĜR (ĝis revido)
Nähdään
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
ĜR (ĝis revido)
Nähdään myöhemmin
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Tunnenko sinut?
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
FDM (fino de mesaĝo)
Viestin loppu
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
PVI (por via informo)
Tiedoksi vain
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
MDF (mi devas foriri)
Täytyy mennä
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
EMO (en mia opinio)
Omasta mielestäni
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
EMHO (en mia humila opinio)
Oma nöyrä mielipiteeni
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Jään palveluksen velkaa
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
E/Ŝ (estas ŝerco)
Se oli vitsi
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
Poste
Katsotaan myöhemmin
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
LOL (laughing out loud)
Nauraa ääneen
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Pidä huoli omista asioistasi
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
NN (ne nun)
Ei juuri nyt
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
AAD (alvoko al diskutado)
Keskustelupyyntö
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
TB (teksto reen)
Tekstaa takaisin
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
Honeste
Rehellisesti
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
AD (Antaŭdankaon)
Kiitos jo etukäteen
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
DK (Dankon)
Kiitti
Συντομογραφία ευχαριστίας
PKVP (parolu kun vi poste)
Jutellaan myöhemmin
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
PV (por vi)
Sinulle
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο