Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

KMK (kiel mi komprenas)
AIUI (jako jsem to pochopil)
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
NMM (nunmomente)
ATM (právě teď)
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
RPM (returne pli malfrue)
BBL (budu za chvíli zpět)
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
ĜR (ĝis revido)
CU (see you - uvidíme se)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
KAN (kredu aŭ ne)
BION (věř nebo nevěř)
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
RPM (returne pli malfrue)
BRB (budu hned zpátky)
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
ĜR (ĝis revido)
CU (uvidíme se)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
ĜR (ĝis revido)
CUL (uvidíme se později)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
DIKU (znám tě?)
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
FDM (fino de mesaĝo)
EOM (konec zprávy)
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
PVI (por via informo)
FYI (pro tvoji informaci)
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
MDF (mi devas foriri)
G2G (musím běžet)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
EMO (en mia opinio)
IMO (podle mého názoru)
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
EMHO (en mia humila opinio)
IMHO (podle mého skromného názoru)
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU (dlužím ti)
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
E/Ŝ (estas ŝerco)
J/K (jen žertuji)
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
Poste
L8R (později)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
LOL (laughing out loud)
LOL (směju se nahlas)
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
MYOB (hleď si svého)
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
NN (ne nun)
NRN (nemůže teď)
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
AAD (alvoko al diskutado)
RFD (žádost o projednání)
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
TB (teksto reen)
TB (napiš zpátky)
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
Honeste
TBH (abych byl upřímný)
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
AD (Antaŭdankaon)
TIA (předem díky)
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
DK (Dankon)
THX (díky)
Συντομογραφία ευχαριστίας
PKVP (parolu kun vi poste)
TTYL (popovídáme později)
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
PV (por vi)
4U (pro tebe)
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο