Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

AMS (à mon sens)
KMK (kiel mi komprenas)
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
ASV (âge, sexe, ville)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
Now (maintenant)
NMM (nunmomente)
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
A12C4 (à un de ces quatre)
ĜR (ĝis revido)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
KAN (kredu aŭ ne)
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
KPB (kunportu propran bieron)
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
A+ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
++ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
Cki ? (on se connaît ?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
FDC (fin de conversation)
FDM (fino de mesaĝo)
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
FYI : for your information (pour information)
PVI (por via informo)
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
J'y go (je dois partir)
MDF (mi devas foriri)
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
AMA (à mon avis)
EMO (en mia opinio)
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
AMHA (à mon humble avis)
EMHO (en mia humila opinio)
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
C1Blag (c'est une blague)
E/Ŝ (estas ŝerco)
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
A+ (à plus tard)
Poste
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
MDR (mort de rire)
LOL (laughing out loud)
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
NRN : not right now (pas maintenant)
NN (ne nun)
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
DDD : demande de discussion
AAD (alvoko al diskutado)
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (teksto reen)
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
PEH (pour être honnête)
Honeste
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
MDA (merci d'avance)
AD (Antaŭdankaon)
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
Mci (merci)
DK (Dankon)
Συντομογραφία ευχαριστίας
A TT (à tout à l'heure)
PKVP (parolu kun vi poste)
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
Pr toi (pour toi)
PV (por vi)
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο