Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

AIUI (as I understand it)
내가 이해하기론
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
ASL (age, sex, location?)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
ATM (at the moment)
지금
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
BBL (be back later)
잠깐만
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
BCNU (be seeing you)
다음에 봐
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
BION (believe it or not)
믿든지 말든지
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
BRB (be right back)
잠깐만 어디좀
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
BYOB (bring your own beer)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
CU (see you)
다음에 봐요.
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
CUL (see you later)
나중에 봐요.
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
DIKU (do I know you?)
누구세요?
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
EOM (end of message)
메세지 끝
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
FYI (for your information)
알아두라고 하는 말이에요.
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
G2G (got to go)
갑자기 어디를 가야해요.
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
IMO (in my opinion)
제 생각이에요.
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IMHO (in my humble opinion)
제 누추한 의견이지만,
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IOU (I owe you)
제가 빚진게 있네요.
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
J/K (just kidding)
그냥 농담이에요.
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
L8R (later)
나중에요!
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
LOL (laughing out loud)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
MYOB (mind your own business)
신경쓰지 마세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
NRN (not right now)
지금 말구요.
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
RFD (request for discussion)
얘기하고 싶은게 있어요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
TB (text back)
답장 하세요.
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
TBH (to be honest)
솔직히 말하면,
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
TIA (thanks in advance)
미리 감사드려요.
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
THX (thanks)
감사해요.
Συντομογραφία ευχαριστίας
TTYL (talk to you later)
나중에 이야기 해요.
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
4U (for you)
당신에게 드립니다.
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο